Obaszar wyszukiwania

Aktuality 

A A A Velikost fontu

Zdroj KRUK Group,...

Ženy jsou zadluženější, ale při splácení zodpovědnější

22-03-2017

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, provedla při příležitosti Dne bez dluhů průzkum, ze kterého vyplývá, že nesplácený dluh má v ČR pětina (20 %) žen, ale jen 16 % mužů. Může to vyplývat z toho, že ženy méně často plánují své finance (příjmy a výdaje plánuje 26 % žen oproti 37 % mužů) a nedaří se jim pravidelně šetřit část peněz. Na nečekané výdaje pravidelně spoří 28 % žen a 34 % mužů. Naopak jsou ženy zodpovědnější a jen 4 % z nich odkládají platby účtů a faktur. Podíl mužů, kteří splácejí své závazky později, je dvojnásobný (8 %).

České ženy se nejvíce zadlužují ve věku mezi 25 až 34 lety a jejich průměrný dluh je bezmála 24 000 korun. Muži si nejčastěji půjčují ve věku mezi 35 a 44 lety a jejich průměrný dluh činí přes 27 000 korun. Se splácením dluhů mají mnohem menší problém muži. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) mají ženy výrazně nižší příjem než muži, jelikož vykonávají hůře placené profese. Ze statistik ČSÚ vyplývá, že ženy ve věku 35 až 39 let vydělávaly v roce 2015 průměrně 24 tisíc korun měsíčně, o 10 tisíc méně než muži.

„Z hlediska schopnosti splácet dluhy patří mezi nejohroženější skupiny žen především matky samoživitelky, seniorky a svobodné ženy. Ženy si také častěji než muži půjčují pro někoho jiného, zpravidla pro děti a členy širší rodiny. Často se ženy zadlužují i po rozvodu kvůli vyplacení partnera ze společného bydlení,“ uvádí Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

Ženy kupují i to, co nepotřebují

Při nakupování se ženy rozhodují více spontánně a až pětina z nich (20 %) má oproti mužům (15 %) sklon kupovat i věci, které nutně nepotřebují, ale připadají jim cenově výhodné. Muži zvládají také lépe své finance kontrolovat. Jasný přehled o svých výdajích má téměř každý druhý muž (44 %), zato jen každá třetí žena (35 %).

Ženy se zodpovědněji staví k situaci, kdy by kvůli výpadku příjmů měly problém se splácením svých závazků. Více než pětina (22 %) žen, ale jen 17 % mužů by se v takové situaci obrátila na svého věřitele, informovala jej o změně finanční situace a pokusila se domluvit úpravu splátek dle aktuálních finančních možností. Stejný podíl žen, ale jen 14 % mužů, by pak hledal pomoc u své rodiny.

 „Ženy často nemají takovou možnost spořit peníze a mají ve svých financích o něco menší přehled než muži. Proto i jinak reagují v případě výpadku příjmů a hrozících dluhů. V případě výpadku příjmů by muži snížili své výdaje a použili své úspory pro splacení dluhů. Ženy, které jsou většinou komunikativnější, by se spíše obrátily na věřitele a řešily s ním situaci, nebo by požádaly o pomoc svou rodinu. Jen desetina žen (11 %) by snížila své výdaje, pokud by musela své závazky uhradit z nečekaně snížených příjmů. Muži jsou v omezování svých výdajů razantnější a šetřit by začalo 17 % z nich,“ upřesňuje Markéta Kolářová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

zpět