Obaszar wyszukiwania

Ochrana osobních údajů 

A A A Velikost fontu

 

Jako správce osobních údajů ručí naše společnost za to, že veškeré osobní údaje a data jsou chráněna proti zneužití třetími osobami. Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., se sídlem  Lomnického 1705/7, Praha 4, 140 00, IČ: 24785199, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174042, garantuje subjektům údajů všechna jejich práva založená ustanoveními zákona č. 101/2001, Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, včetně práv subjektů údajů týkajících se práva požadovat přístup k osobním údajům, jejich změnu a likvidaci. Společnost KRUK Česká a Slovenská republika prohlašuje, že splnila svojí oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů.