Obaszar wyszukiwania

Mise & Hodnoty 

A A A Velikost fontu

POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY SKUPINY KRUK

MISE

Našimi klienty jsou lidé, kteří se potýkají se zadlužením. Budujeme s nimi pozitivní vztah a pomáháme jim získat zpět jejich finanční důvěryhodnost. Dodržujeme sociální a právní normy týkající se splácení dluhů.

VIZE

Vizí skupiny KRUK je být jednou z  nejinovativnějších a největších skupin, spravujících zadlužené osoby.

HODNOTY

Klienti

 • Jednáme s klienty s důstojností.
 • Pomáháme jim dostat se z dluhové pasti.
 • Staráme se o bezpečnost osobních údajů.

Obchodní partneři

 • Nedáváme prázdné sliby.
 • Uplatňujeme jedinečný přístup podle očekávání každého jednotlivého partnera.
 • Respektujeme všechny naše konkurenty.
 • Zachováváme důvěrnost informací.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů.
 • Nepřijímáme žádné formy korupce.
 • Jsme závázáni k dlouhodobým a trvalým vztahům.

Akcionáři

Klíčovými hodnotami, které ctíme ve vztahu k akcionářům, jsou:

 • pravda,
 • komplexnost,
 • kontinuita,
 • rychlost,
 • srozumitelnost.

Ve firmě

 • Respektujeme názory našich zaměstnanců.
 • Chráníme dobré jméno naší společnosti.
 • Podporujeme dobré vztahy uvnitř skupiny KRUK.
 • Pomáháme si navzájem.
 • Jsme tolerantní.
 • Naše vztahy jsou založené na vzájemném respektu a partnerství.
 • Snažíme se neustále zlepšovat své dovednosti.