Obaszar wyszukiwania

Tiskové zprávy 

A A A Velikost fontu
 • S rostoucí znalostí inkasních agentur se zvyšuje ochota lidí s nimi aktivně komunikovat

  Povědomí o inkasních agenturách a náplni jejich práce má již více než polovina Čechů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury IPSOS realizovaného pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Tito lidé jsou zároveň ochotnější aktivně reagovat na písemnou komunikaci ze strany inkasních agentur (82 %), než je tomu v případě těch, kteří činnost inkasních agentur neznají (65 %).

 • Lidé mluví o svých dluzích raději se ženami

  Češi, kteří se dostanou do finančních problémů a zadluží se, hledají pomoc či pochopení častěji u žen, než u mužů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury IPSOS realizovaného pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Lidé s dluhy si u žen cení zejména jejich schopnosti porozumění, citlivého přístupu k nepříjemné situaci.

 • KRUK v září vstoupí do českých a slovenských domácností

  Prostřednictvím televizních obrazovek vstoupí v září společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) do českých a slovenských domácností, aby formou reklamních spotů vzdělávala zadluženou veřejnost v nutnosti řešit dluhové problémy. Jde o historicky první reklamní kampaň v oblasti dluhové problematiky na českém a slovenském trhu. Společnost KRUK Česká a Slovenská republika tak navazuje na úspěšný koncept osvětových kampaní, který již zdárně spustila na polském a rumunském trhu.

 • Ochota zadlužených osob komunikovat s věřiteli roste

  Počet lidí, kteří pravidelně komunikují se svým věřitelem, pokud mají finanční potíže, rok od roku roste. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) se na věřitele v případě finančních potíží obrátí každý sedmý člověk. Z interních statistik společnosti KRUK, která se zabývá správou pohledávek, vyplývá, že se zvyšuje počet zadlužených lidí, kteří jsou ochotnější s věřitelem mluvit o svých závazcích a řešit je.

 • Dvě ze tří jednočlenných domácností mají problém vyjít se svým příjmem

  Naprostá většina lidí hledá v tíživých finančních situacích podporu u svých nejbližších – tedy partnerů či manželů/manželek. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Existují ovšem i lidé, kteří žijí sami a musí se spolehnout pouze sami na sebe, tzv. singles . Právě oni podle ČSÚ představují rizikovou skupinu, která se může dostat do dluhů. Potvrzuje to také fakt, že až dvě třetiny z nich mají problémy vyjít se svým měsíčním příjmem.

 • Senioři mají z dluhů strach. Když už musí, půjčují si jen menší částky a ne pro sebe, ale pro rodinu

  Finanční situace seniorů nebývá často příliš příznivá. Mohou za to zejména jejich omezené finanční příjmy. Z půjček jako z možného řešení obtížné finanční situace má ovšem naprostá většina seniorů spíše strach. Vyplývá to z interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), podle nichž je pouze každý šestnáctý Čech potýkající se s dluhy ve věku nad 65 let.

 • Nezaměstnanost jako hlavní důvod zadlužení

  Tři pětiny Čechů se domnívají, že nejčastějším důvodem, proč se lidé zadlužují, je ztráta zaměstnání. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného pro společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Oprávněnost jejich obav potvrzují také informace ČSÚ, podle kterých se lidé mohou dostat do závažnějších finančních problémů již po pěti měsících od ztráty zaměstnání.

 • KRUK vykazuje za první tři měsíce roku 2015 zisk ve výši 342 milionů korun

  Skupina KRUK, jednička na trhu správy pohledávek ve střední Evropě, zveřejnila své výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2015. Stručné shrnutí a hlavní fakta: - Čistý zisk vzrostl na 341,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 27 %; - Tržby vzrostly na 899,1 mil. Kč (nárůst o 11 % oproti 1. čtvrtletí 2014); - Přijaté platby z nakoupených portfolií pohledávek dosáhly hodnoty 1,26 mld. Kč, což je o 22 % více než v 1. čtvrtletí 2014;

 • Dluhy: Samoživitelky jako riziková skupina

  Zajišťovat finanční chod rodiny je náročný úkol pro oba rodiče, zvláště pak pokud na to jeden z partnerů zůstane sám. Podle ČSÚ tuto roli z 90 % zastávají ženy. Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji samoživitelek bývá často zanedbatelný a tvořit peněžní rezervy je pro ně prakticky nemožné. Stávají se tak náchylnější k půjčkám, kterými kompenzují nedostatečný příjem.

 • Ženy dluží průměrně o pětinu méně než muži

  Ženy se zpravidla staví ke své finanční situaci zodpovědněji než muži. Dokazují to interní statistiky společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Z nich vyplývá, že se ženy zadlužují až o 22 % méně než muži. Pokud se navíc do finančních problémů dostanou, je jejich průměrná dlužná částka o pětinu nižší.