Obaszar wyszukiwania

Tiskové zprávy 

A A A Velikost fontu
 • Dvě ze tří jednočlenných domácností mají problém vyjít se svým příjmem

  Naprostá většina lidí hledá v tíživých finančních situacích podporu u svých nejbližších – tedy partnerů či manželů/manželek. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Existují ovšem i lidé, kteří žijí sami a musí se spolehnout pouze sami na sebe, tzv. singles . Právě oni podle ČSÚ představují rizikovou skupinu, která se může dostat do dluhů. Potvrzuje to také fakt, že až dvě třetiny z nich mají problémy vyjít se svým měsíčním příjmem.

 • Senioři mají z dluhů strach. Když už musí, půjčují si jen menší částky a ne pro sebe, ale pro rodinu

  Finanční situace seniorů nebývá často příliš příznivá. Mohou za to zejména jejich omezené finanční příjmy. Z půjček jako z možného řešení obtížné finanční situace má ovšem naprostá většina seniorů spíše strach. Vyplývá to z interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), podle nichž je pouze každý šestnáctý Čech potýkající se s dluhy ve věku nad 65 let.

 • Nezaměstnanost jako hlavní důvod zadlužení

  Tři pětiny Čechů se domnívají, že nejčastějším důvodem, proč se lidé zadlužují, je ztráta zaměstnání. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného pro společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Oprávněnost jejich obav potvrzují také informace ČSÚ, podle kterých se lidé mohou dostat do závažnějších finančních problémů již po pěti měsících od ztráty zaměstnání.

 • KRUK vykazuje za první tři měsíce roku 2015 zisk ve výši 342 milionů korun

  Skupina KRUK, jednička na trhu správy pohledávek ve střední Evropě, zveřejnila své výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2015. Stručné shrnutí a hlavní fakta: - Čistý zisk vzrostl na 341,6 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 27 %; - Tržby vzrostly na 899,1 mil. Kč (nárůst o 11 % oproti 1. čtvrtletí 2014); - Přijaté platby z nakoupených portfolií pohledávek dosáhly hodnoty 1,26 mld. Kč, což je o 22 % více než v 1. čtvrtletí 2014;

 • Dluhy: Samoživitelky jako riziková skupina

  Zajišťovat finanční chod rodiny je náročný úkol pro oba rodiče, zvláště pak pokud na to jeden z partnerů zůstane sám. Podle ČSÚ tuto roli z 90 % zastávají ženy. Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji samoživitelek bývá často zanedbatelný a tvořit peněžní rezervy je pro ně prakticky nemožné. Stávají se tak náchylnější k půjčkám, kterými kompenzují nedostatečný příjem.

 • Ženy dluží průměrně o pětinu méně než muži

  Ženy se zpravidla staví ke své finanční situaci zodpovědněji než muži. Dokazují to interní statistiky společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Z nich vyplývá, že se ženy zadlužují až o 22 % méně než muži. Pokud se navíc do finančních problémů dostanou, je jejich průměrná dlužná částka o pětinu nižší.

 • Češi splácejí své finanční závazky rok od roku rychleji

  Schopnost Čechů dostát svým finančním závazkům rok od roku roste. Hlavním důvodem je zejména rostoucí zájem o půjčky nižší hodnoty. Tento postoj spotřebitelů se automaticky promítá do silného meziročního poklesu průměrné dlužné částky v řádu až patnácti tisíc korun. Vyplývá to z interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Právě pokles průměrné dlužné částky umožňuje v současné době zadluženým osobám splatit své závazky podstatně dříve.

 • Skupina KRUK dosáhla v roce 2014 rekordního zisku ve výši 1 miliardy Kč. Současně oznamuje novou strategii na následujících pět let

  Hlavní fakta: • Skupina KRUK investovala v roce 2014 do portfolií pohledávek 3,77 mld. Kč • Přijaté platby z nakoupených portfolií pohledávek dosáhly v loňském roce výše 4,69 mld. Kč • Konsolidovaný čistý zisk Skupiny KRUK byl ve výši 1 mld. Kč • Díky investicím ve výši 3,8 mld. Kč získala Skupina KRUK v regionu zahrnujícím Polsko, Rumunsko, Českou republiku a Slovensko 22 % podíl na trhu.

 • Muže jako živitele rodiny vidí pouze 4 % Čechů

  Hlavou rodiny jsou odjakživa muži, v oblasti financí to ale už neplatí. Zodpovědnost za udržování dobré finanční situace celé rodiny by měli mít podle poloviny Čechů všichni její výdělečně činní příslušníci. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), zabývající se správou pohledávek. Role muže jako živitele rodiny se oslabuje, o její důležitosti je přesvědčen pouze každý pětadvacátý Čech (4 %).

 • Češi se ochotněji svěřují se svými zdravotními problémy, než se svými dluhy

  Dluhy představují pro zadluženého člověka velké finanční i psychické břemeno. Jsou také třetím nejčastějším problémem, se kterým se lidé obávají svěřit svému okolí. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), zabývající se správou pohledávek. Největší obavy svěřit se se svými finančními problémy mají lidé svým rodičům a dospělým dětem, naopak nejméně se obávají rozhovoru o dluzích s doktorem či psychologem.