Obaszar wyszukiwania

Tiskové zprávy 

A A A Velikost fontu
 • Skupina KRUK dosáhla rekordně vysokých čtvrtletních výsledků

  Skupina KRUK, lídr na trhu správy pohledávek ve střední Evropě, zveřejnila rekordně vysoký čistý zisk za 1. čtvrtletí roku 2014, který dosáhl 266 milionů Kč. Skupina také realizovala historicky největší nákup hypotečního portfolia.

 • Své dluhy splácí více než polovina lidí

  Během prvního čtvrtletí letošního roku svůj dluh splatilo či alespoň začalo splácet 51,5 % zadlužených osob. To je téměř o půl procenta více, než v loňském roce. Vyplývá to z výsledků meziročního srovnání interních statistik společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK), které se týkají schopnosti zadlužených osob dostát svým závazkům.

 • O nutnosti finančního vzdělávání dětí je přesvědčeno 60 % Čechů

  O nutnosti finančního vzdělání dětí a mládeže je přesvědčeno 60 % Čechů. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti KRUK, který realizovala agentura STEM/MARK. Podle něj by 2/3 Čechů začaly s finančním vzděláváním dětí a mládeže již na základní škole. Základní škola a rodina by měly být také hlavními subjekty, které finanční vzdělání dětem poskytnou.

 • Společnost KRUK vstoupila do Asociace inkasních agentur

  Společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), člen finanční skupiny, která je lídrem v oblasti správy pohledávek ve střední Evropě, se k 1. 6. 2014 stala členem Asociace inkasních agentur (AIA), sdružující inkasní agentury na českém trhu. Společnost KRUK od svého členství v AIA očekává, že se bude podílet na vytváření osvědčených postupů fungování trhu správy pohledávek a bude moci významnou měrou přispět k finančnímu vzdělávání zadlužených osob a české veřejnosti.

 • Český dlužník pohledem společnosti KRUK

  Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK), člen finanční skupiny, která je lídrem v oblasti správy pohledávek ve střední Evropě, přináší meziroční srovnání výsledků svých interních statistik o českých dlužnících. Průměrný věk typického dlužníka je stejně jako v minulém roce 42 let. Mírně se navýšil počet zadlužených žen, i když častějšími dlužníky zůstávají muži.

 • Lidé se nejčastěji zadlužují kvůli novým spotřebičům a rekonstrukci obydlí. Berou si přitom nemalé půjčky.

  Nejčastějšími důvody, které vedou lidi k tomu, aby si vzali půjčku, jsou nákup domácích spotřebičů (22 %), rekonstrukce bytu (21 %), splátky starších půjček (13,7 %) a nákup jídla (9,9 %) či automobilu (9,6 %). Vyplývá to z výsledků interního průzkumu společnosti KRUK. Finanční částky, které si lidé za těmito účely půjčují, přitom nebývají zrovna malé: nadpoloviční většina dotázaných dluží finanční částku vyšší než 10 tisíc korun, čtvrtina respondentů pak přes 50 tisíc korun.

 • Skupina KRUK v roce 2013: Rekordní množství přijatých plateb z portfolií pohledávek

  Skupina KRUK, lídr na trhu správy pohledávek ve střední Evropě, opět vykázala velmi dobré finanční výsledky. Dokazují to zveřejněné konsolidované finanční ukazatele za rok 2013.

 • Společnost KRUK vstupuje do Královéhradeckého kraje

  Společnost KRUK Česká a Slovenská republika, která je lídrem v oblasti správy pohledávek ve střední Evropě, se nově rozhodla přesunout své sídlo do Hradce Králové. Na novém působišti vznikne několik desítek nových pracovních příležitostí. KRUK vstupuje do této lokality v době, kdy byla zahájena česko-polská spolupráce mezi Královéhradeckým krajem a aglomerací Wałbrzych a očekává zapojení do integračních aktivit mezi regiony.

 • Skryté nebezpečí malých dluhů

  Většina Čechů nemá úvěr na vysokou částku, zato je tíží malé dluhy v podobě neuhrazených splátek, složenek a různých pokut. Přestože se zdánlivě jedná o malý dluh, vyplatí se jednat co nejdříve. Hrozí totiž, že i ty nejmenší dluhy vzrostou a stanou se velkými. Rostoucí zadlužení může způsobovat pocity bezradnosti a osobního selhání. Pokud se člověk řídí několika jednoduchými zásadami, může se dostat z téměř každého dluhu.

 • Dluh jako dědictví

  Lidé během svého života nastřádají určitý majetek, který po smrti odkáží svým potomkům, aby je alespoň nějakým způsobem dále zaopatřili. Může se ale stát, že předmětem dědictví se stanou také dluhy. Potomci se tak ocitají ve velmi tíživé situaci znamenající finanční problémy, ze kterých je složité najít cestu ven. Kdo by chtěl zdědit dluh?