Obaszar wyszukiwania

Tiskové zprávy 

A A A Velikost fontu
 • Novoroční finanční předsevzetí Čechů

  Konec roku je vždy správný čas pro zhodnocení uplynulých měsíců a přípravu seznamu předsevzetí na následující rok. Tato předsevzetí se často týkají fyzické činnosti, zbavení se zlozvyků, četby nepřečtených knížek nebo změny práce. Ohromný vliv na osobní život však mají také finanční návyky, proto se skupina KRUK zeptala svých klientů, co v novém roce plánují změnit v oblasti domácích financí.

 • Finanční odborníci zdarma rozdávali na vlakových nádražích rady ohledně dluhů

  15. listopadu 2013 proběhl v České republice druhý ročník mezinárodní vzdělávací akce Den bez Dluhů, jehož cílem bylo upozornit na negativní společenský trend zvyšujícího se počtu zadlužených domácností, které nejsou schopny své dluhy splácet, informovat veřejnost o komplikacích, které mohou nastat, pokud se osobní dluhy vymknou kontrole, a nabídnout zcela zdarma pomoc s jejich řešením.

 • Společnost KRUK oznamuje hospodářské výsledky za tři čtvrtletí roku 2013

  "Dosažené výsledky potvrzují vysokou provozní efektivitu skupiny KRUK, a to jak v oblasti spolupráce s našimi klienty, tak v oblasti správy zakoupených pohledávek. Ve 3. čtvrtletí roku 2013 vykázal KRUK rekordně vysoké množství přijatých plateb z portfolií pohledávek, které meziročně vzrostly o 23 % a čtvrtletně o 18 %. Naše náklady (vyjádřené v procentech přijatých plateb) klesly ve 3. čtvrtletí roku 2013 na 25 % oproti 30 % ve 2. čtvrtletí 2013," uvedl Piotr Krupa, předseda představenstva skupiny KRUK.

 • Den bez dluhů

  Již za dva týdny, 15. listopadu 2013, se v České republice již podruhé uskuteční mezinárodní akce DEN BEZ DLUHŮ, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnostech, jak řešit svoje dluhy. V informačních stáncích umístěných ve významných českých městech – Brně, Ostravě a Ústí nad Labem – budou ve dnech 12.–15. listopadu k dispozici odborní poradci, kteří každému zájemci zdarma poskytnou užitečné informace, jak řešit problémy se zadlužením.

 • Třetina českých domácností má finanční rezervy maximálně na měsíc

  Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že většina lidí neví, co si počít se svými dluhy a třetina českých domácností má finanční rezervy maximálně na měsíc – taková jsou některá ze zjištění vyplývajících z exkluzivního průzkumu, který byl proveden agenturou STEM/MARK během října 2013 na zakázku společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Výsledky průzkumu byly prezentovány v rámci mezinárodní akce DEN BEZ DLUHŮ, jejíž druhý ročník připadá v České republice na 15. listopadu 2013.

 • Dluhy mladých Čechů

  Dluhy mladých Čechů Mladí lidé, kteří vstupují do dospělosti, se často přecení, protože přehnaně věří ve své finanční možnosti. Nerozumné pokusy o osamostatnění mohou ohrozit jejich příští finanční důvěryhodnost. Jenom skupina KRUK spravuje nesplácené dluhy tisíce Čechů mezi 18. a 24. rokem života. Nejčastěji se jedná o dluhy za nezaplacené telefonní účty. Průměrné zadlužení v této věkové skupině je kolem 28 700 korun.

 • Dluhy babiček a dědečků

  Ochota babiček a dědečků bývá někdy neomezená a jejich snaha pomoci nejbližším bezbřehá. Podpora rodiny a příbuzných je právě proto jedním z nejčastějších důvodů finančních problémů seniorů. Nezřídka se stává, že si starší lidé berou pro potřeby mladších členů rodiny půjčky, které následně rodina nechce nebo nemůže splácet. Starobní či invalidní důchod pak nestačí na včasné splácení závazků a dochází k velmi problematickému zadlužení.

 • Nejvíce spoří podnikatelé a důchodci. Tři čtvrtiny seniorů mají finanční rezervu minimálně na dva měsíce.

  I přesto, že senioři vnímají svoji finanční situaci jako tíživou a svůj důchod jako nedostatečný, dokáží ze svých příjmů uspořit. Jak vyplývá z výsledků výzkumu společnosti STEM/MARK, který si nechala vypracovat společnost KRUK, téměř 40 % seniorů má finanční rezervu na více než tři měsíce a 35 % seniorů na dva až tři měsíce. Důchodci tak patří z hlediska sociálních skupin k nejspořivějším lidem. Podobně jsou na tom podnikatelé.

 • KRUK boří mýty o vymahačích

  „Když dva dělají totéž, nemusí to být to samé.“ Společnost KRUK svým unikátním přístupem ke klientům – dlužníkům – přesvědčuje veřejnost, že i v nepříliš oblíbené branži správy pohledávek působí firmy, jejichž praktiky ctí zásady slušného chování a pravidla fair play.

 • Terénní poradci KRUK: Do dluhů se může dostat každý z nás, s tímto vědomím přistupujeme ke klientům

  Leckdo by při setkání s terénním poradcem, který pracuje se zadluženými lidmi, čekal „muže v černém“. Každého klienta proto překvapí, když zjistí, že toto povolání vykonávají empatičtí odborníci, kteří si se svými klienty dokážou vytvořit vztah založený na důvěře a pochopení, nikoli na vyhrůžkách a nátlaku.