Obaszar wyszukiwania

Trénink a osobní rozvoj 

A A A Velikost fontu

 

Naše strategie je založena na nabídce služeb s nejvyšší kvalitou všem partnerům, se kterými spolupracujeme. Proto potřebujeme pracovníky vyškolené na nejvyšší úrovni, kteří budou schopni využít znalosti nezbytné pro pracovní aktivity a kteří budou vždy seznámeni s nejnovějšími postupy na trhu vymáhání pohledávek.

Z tohoto důvodu KRUK Česká a Slovenská republika klade mimořádný důraz na školení svých zaměstnanců i prostřednictvím interního oddělení trenérů.

Úvodní zaškolení

Po nástupu do společnosti je každý zaměstnanec v rámci úvodního školení seznámen s postupy, organizací a vnitřními systémy a to bez ohledu na to, zdali pracoval dříve v oboru či nikoli a na jaké pozici.
V této fázi je zaškolení podporováno in-house trenérem. Zaměstnanci jsou nicméně v rámci řádných a specializovaných výcvikových lekcí 
zaškolováni také specialisty v nejrůznějších oblastech,jako je právo nebo IT.

Úvodní zaškolení probíhá po dobu 2 týdnů a zahrnuje nejrůznější témata, z nichž uvádíme následující:

  • obecná prezentace oboru vymáhání pohledávek
  • zákonnost všech aktivit společnosti KRUK Česká a Slovenská republika
  • techniky vyjednávání
  • telefonické dovednosti
  • právní otázky související s vymáháním pohledávek

Po úvodním zaškolení

V rámci udržení nejvyšší kvality zaměstnanců je pro ně připraveno i průběžné vzdělávání. Společnost tuto potřebu naplňuje poskytováním pravidelných tréninkových programů.
Programy zahrnují nejrůznější témata od otázek řešených v rámci úvodního zaškolení až po oblasti jako jsou:

  • stress management
  • asertivita vs. agresivita
  • Občanský zákoník

Tyto 2 fáze také tvoří základ opakovacích programů pro vzdělávání a coachingu.