Sekce projektů, procesů a vnitřní kontroly

Projektové řízení

V KRUKu hledáme každý den lepší cestu. K tomu nám pomáhají projekty, díky kterým se můžeme jako firma neustále rozvíjet. V naší projektové kanceláři projekty buď přímo vedeme, nebo podporujeme ostatní oddělení v jejich řízení. Naším přístupem a spoluprací s ostatními kolegy chceme přispívat k neustálému zlepšování. Jedním z klíčových projektů, který jsme realizovali, je Systém zaměstnaneckých nápadů. Díky němu má každý zaměstnanec možnost svým dílem pravidelně přispívat k vyšší efektivitě, lepšímu pracovnímu prostředí či vyšší kvalitě.

Procesní řízení

Protože věříme, že trvalým zlepšováním lze minimalizovat plýtvání našeho času i zdrojů, chceme, aby byl LEAN způsob myšlení a jednání v celé společnosti. Proto podporujeme ostatní týmy při budování naší LEAN kultury. Zabýváme se také procesním řízením, v rámci kterého učíme kolegy vytvářet procesní mapy, kde společně hledáme prostory pro zlepšení. Jelikož s procesy souvisí i řádné zadokumentování, pomáháme ostatním s vydáváním souvisejících interních dokumentů.

Vnitřní kontrola a řízení rizik

Součástí našeho oddělení je také řízení provozních rizik a provádění interních kontrol. Poskytujeme ostatním oddělením metodickou podporu při identifikaci a vyhodnocení rizik spojených s výkonem jejich každodenní práce a snažíme se najít společně cesty, jak tato rizika průběžně snižovat. Pravidelně také provádíme interní kontroly napříč procesy ve společnosti. Výstupem jsou nejen zjištění, ale také doporučení k nápravě identifikovaných nedostatků. Z těchto informací pak získáváme celkový obraz o společnosti a jejich procesech v souvislostech, což nám pomáhá zajistit efektivnější způsob práce a omezení výskytu nežadoucích rizik.

 

 

Zpět nahoru