Finance

Jsme zodpovědní za komplexní vedení účetnictví, vedení platebního styku, reporting a měsíční závěrky.

Naším hlavním mottem je, že dokážeme zkrotit každé číslo!

Na našem finančním oddělení účtujeme všechny doklady (faktury, interní doklady, bankovní výpisy,...), tvoříme měsíční a roční účetní závěrky a reporting na zahraniční mateřskou společnost, vytváříme vnitřní směrnice, zpracováváme přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení a přiznání k silniční dani. Spolupracujeme se statistickými institucemi, komunikujeme se všemi odděleními (i v rámci celé Skupiny KRUK), počítáme a účtujeme cestovní náhrady, tvoříme manažerské reporty, identifikujeme a párujeme platby.

Zpět nahoru