O KRUK ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O.

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika, která poskytuje služby správy a vymáhání pohledávek na českém a slovenském trhu, byla založena v roce 2011. V červnu 2014 společnost přesunula své sídlo z Prahy do Hradce Králové, kde si tak otevřela nové dveře k možnostem rozvoje i ke kvalitním zaměstnancům. V České republice a na Slovensku se společnost KRUK specializuje na odkup portfolií nesplácených pohledávek. Ve spolupráci s partnery uplatňuje moderní a nestandardní postupy a procesy.

Při správě odkoupených pohledávek se ubírá unikátní cestou smírné strategie, která:

 • Zachovává důstojnost klienta při řešení dluhů
 • Přináší respekt a pochopení mezi společností a klientem
 • Zvyšuje spokojenost klienta a zachovává dobré jméno původního věřitele

V roce 2015 společnost spustila jako první inkasní agentura televizní kampaň věnující se problematice dluhů.

Společnost KRUK se aktivně věnuje finančnímu vzdělávání veřejnosti. Každoročně pořádá společenskou akci Den bez dluhů (CZ) a Deň bez dlhov (SK), která spadá na datum 15. listopadu. V tento den je po republice rozmístěno několik stánků, kde se veřejnost může poradit a prodiskutovat své finanční problémy.

Za tuto akci také získala v roce 2016 cenu Asociace inkasních agentur.

O SKUPINĚ KRUK

Společnost KRUK S.A. byla založena v roce 1998 a poskytuje komplexní služby v oblasti prevence a vymáhání pohledávek. Od roku 2011 je kótována na Varšavské burze cenných papírů (WSE) a na trhu Catalyst (trh dluhopisů WSE). KRUK S.A. je lídrem na polském trhu správy pohledávek.

V současnosti Skupina KRUK působí na několika evropských trzích. Specializované pobočky se zabývají komplexním řízením pohledávek v Polsku, Rumunsku, České republice, na Slovensku, v Itálii a Španělsku.

Klíčovou oblastí obchodní činnosti skupiny je odkup spotřebitelských pohledávek a komplexní přístup v oblasti mandátní správy.

Více o skupině KRUK zde.

STRUKTURA SKUPINY KRUK
Smiley face
ASOCIACE

 

(Česká republika, od roku 2014)

AIA je zájmovým sdružením právnických osob. Členy asociace jsou významné české společnosti, které působí v oboru státní správy a inkasa pohledávek. Tyto společnosti přijaly etický kodex a snaží se zvýšit důvěru veřejnosti ve svou činnost. Asociace je od roku 2006 členem FENCA- Evropské federace národních inkasních agentur.

 

(Slovenská republika, od roku 2015)

ASINS je zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou profesionální společnosti zabývající se správou a vymáháním pohledávek na Slovensku. Sdružení si zakládá na dodržování právních předpisů i etických principů, pro zachování dobrého jména jednotlivých společností i klientů. Asociace byla založena v dubnu 2010 a v současnosti sdružuje 8 mezinárodních inkasních společností na Slovensku.

MILNÍKY
 • 2018
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2011
 • 2010
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2003
 • 1998
 • _____.
 • Nákup insolvenčních portfolií v ČR
 • Založení společností: Presco Investments S.a.r.l. a PRESCO Investment I NS FIZ
 • KRUK Česká a Slovenská republika spouští první televizní kampaň věnující se problematice dluhů; založení společností KRUK Espaňa S.L., KRUK Italia S.r.l. a ItaCapital S.r.l.
 • Nové sídlo společnosti v Hradci Králové, rozšíření na německý trh
 • Vznik KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
 • První televizní kampaň zaměřená na zadlužené osoby
 • Implementace smírné strategie splátkových dohod
 • Založení Registru dlužníků ERIF v Polsku a vstup na rumunský trh
 • KRUK se mění na akciovou společnost a vstupuje do KPF (Konference finančních společností v Polsku)
 • První verze informačního systému Delfin
 • Založení společnosti KRUK SA

______________

MISE A VIZE
Našimi klienty jsou lidé a společnosti, kteří se potýkají se zadlužením. Budujeme s nimi pozitivní vztah a pomáháme jim získat zpět jejich finanční důvěryhodnost. Dodržujeme sociální a právní normy týkající se splácení dluhů.
KRUK chce být číslem 1 ve světě z hlediska tržní hodnoty mezi společnostmi z našeho oboru. Překonáváme očekávání našich klientů i obchodních partnerů, budujeme s nimi dlouhodobé a partnerské vztahy. Stanovili jsme nové směry na finančním trhu - zaměřujeme se na to, v čem máme možnost být nejlepší na světě.Máme tak motivaci do dalších aktivit a zvyšujeme hodnotu společnosti. Pro pozitivní lidi s vášní budujeme úžasné a efektivní pracovní prostředí.
Zpět nahoru