CO DĚLÁME?

V KRUKu pomáháme splácet dluhy. Každý klient, který má u společnosti KRUK nějaké dluhy, může navrhnout své vlastní nejvýhodnější podmínky splácení. Přizpůsobujeme se individuálně finančním možnostem a pomáháme Vám se od dluhů osvobodit.  Hledáme cesty, které Vám pomohou vyhnout se soudu či exekuci. Za včasné splácení jste odměňováni slevami a jinými benefity.

ČÍM JSME VÝJIMEČNÍ?
Naši klienti, tj. zadlužení lidé, jsou pro nás nejdůležitější. Jednáme s nimi s úctou a chápeme jejich složitou situaci. Jsme přesvědčeni, že vždy existuje cesta k dohodě.
Jsme ochotni rozdělit dluh do splátek uzpůsobených finančním možnostem našich klientů. Proto mohou postupně, krok za krokem, dosáhnout řešení svých finančních potíží.
Každý případ posuzujeme individuálně. Poskytujeme poradenství, vysvětlujeme složité otázky, společně analyzujeme finanční situaci a hledáme nejlepší řešení.
Vytvořili jsme spoustu materiálů a zavedli několik druhů osvětových řešení zaměřených na prohloubení znalostí, které mají Češi v oblasti financí a dluhové problematiky. Mimo jiné jsme i iniciátorem Dne bez dluhů, každoroční osvětové akce, která každý rok pomáhá lidem ve složité finanční situaci.
CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI?

„Oceňuji, že KRUK je se mnou ve spojení a že mi chtějí pomoci. Není problém se dovolat na operátora.“

„Já jsem s KRUKem velice spokojený a ta paní co mě má na starosti, je dokonalá a upřímná. Jednání je lidské a bez nátlaku.“

„Jsem spokojená se službami, jako třeba, že si přijedou pro platbu sami, protože nemohu dojít na poštu.“

„Terénní poradce, který ke mně dojíždí, je zlatý člověk. Opravdu lidský, soucítí s ostatními lidmi a vždy mi zavolá dopředu, než za mnou přijede.“

„Oceňuji, že mohu poslat i více peněz a že v KRUKu nenaskakují žádné úroky.“

„Líbí se mi jednání KRUKu a trpělivost. Když mi peníze nevyšly, tak jsem nedostal penále a domluvili jsme se.“

MISE A VIZE
Našimi klienty jsou lidé a společnosti, kteří se potýkají se zadlužením. Budujeme s nimi pozitivní vztah a pomáháme jim získat zpět jejich finanční důvěryhodnost. Dodržujeme sociální a právní normy týkající se splácení dluhů.
Budováním dlouhodobých a partnerských vztahů překonáváme očekávání našich klientů i obchodních partnerů. Naším cílem je pomoci klientům z dluhové pasti a vzdělávat občany České a Slovenské Republiky v oblasti finanční gramotnosti.
HODNOTY
 • Jednáme s klienty s důstojností.
 • Pomáháme jim dostat se z dluhové pasti.
 • Staráme se o bezpečnost osobních údajů.
 • Nedáváme prázdné sliby.
 • Uplatňujeme jedinečný přístup podle očekávání každého jednotlivého partnera.
 • Respektujeme všechny naše konkurenty.
 • Zachováváme důvěrnost informací.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů.
 • Pracujeme na základě transparentních a spravedlivých pravidel.
 • Budujeme dlouhodobé a trvalé vztahy.
 • Respektujeme názory našich zaměstnanců.
 • Chráníme dobré jméno naší společnosti.
 • Podporujeme dobré vztahy uvnitř skupiny KRUK.
 • Pomáháme si navzájem.
 • Jsme tolerantní.
 • Naše vztahy jsou založené na vzájemném respektu a partnerství.
 • Snažíme se neustále zlepšovat své dovednosti.

Při komunikaci s našimi akcionáři se řídíme hodnotami, kterými jsou:

 • pravda,
 • komplexnost,
 • kontinuita,
 • rychlost,
 • srozumitelnost.
JAK POMÁHÁME - DEN BEZ DLUHŮ

Posláním Dne bez dluhů je upozornit co nejvíce spoluobčanů na nebezpečí plynoucí z nezvládnutého zadlužení, přimět je k zamyšlení nad případnými vlastními dluhy a aktivnímu hledání řešení oddlužení. Součástí Dne bez dluhů je bezplatné poradenství pro osoby ve složité finanční situaci a další aktivity, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti. Naším cílem je vytvořit 360´síť z organizací – státních, neziskových, obchodních, které pomocí vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti učí veřejnost přistupovat ke své osobní finanční situaci aktivně, ukazují, jak řešit finanční problémy a jak najít cestu k životu bez dluhů. Věříme, že pomáháme konkrétním lidem a přispíváme tak k celkovému ozdravení společnosti.

Více informací naleznete na webu akce Den bez dluhů zde.

ASOCIACE
Asociace inkasních agentur (AIA) je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje významné společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, a tím se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Od roku 2006 je AIA členem Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA, Federation of European National Collection Associations).
Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) je zájmové združení právnických osob, združených za účelem propagace dobrého jména profesionálních společností zabývajících se správou a vymáháním pohledávek na Slovensku. Združení vzniklo v dubnu roku 2010 a momentálně je jeho členem celkem osm slovenských a mezinárodních inkasních společností.
Zpět nahoru