CO DĚLÁME?

Ve společnosti KRUK pomáháme splácet dluhy. S každým klientem jednáme individuálně a řešíme způsob splacení všech závazků. Každý klient společnosti KRUK, může navrhnout své nejvhodnější podmínky splácení. Přizpůsobíme se vašim finančním možnostem a pomůžeme vám dostat se z dluhové smyčky.

ČÍM JSME VÝJIMEČNÍ?
PROKLIENTSKÝ PŘÍSTUP
Naši klienti, tj. zadlužení lidé, jsou pro nás nejdůležitější. Jednáme s nimi s úctou a chápeme jejich složitou situaci. Jsme přesvědčeni, že vždy existuje cesta k dohodě.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Každý případ posuzujeme individuálně. Poskytujeme poradenství, vysvětlujeme složité otázky, společně analyzujeme finanční situaci a hledáme nejlepší řešení.
VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ
Vytvořili jsme spoustu materiálů a zavedli několik druhů osvětových řešení zaměřených na prohloubení znalostí, které mají Češi v oblasti financí a dluhové problematiky. Mimo jiné jsme i iniciátorem Dne bez dluhů, každoroční osvětové akce, která každý rok pomáhá lidem ve složité finanční situaci.
CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI?

„Oceňuji, že KRUK je se mnou ve spojení a že mi chtějí pomoci. Není problém se dovolat na operátora.“

„Já jsem s KRUKem velice spokojený a ta paní co mě má na starosti, je dokonalá a upřímná. Jednání je lidské a bez nátlaku.“

„Jsem spokojená se službami, jako třeba, že si přijedou pro platbu sami, protože nemohu dojít na poštu.“

„Terénní poradce, který ke mně dojíždí, je zlatý člověk. Opravdu lidský, soucítí s ostatními lidmi a vždy mi zavolá dopředu, než za mnou přijede.“

„Oceňuji, že mohu poslat i více peněz a že v KRUKu nenaskakují žádné úroky.“

„Líbí se mi jednání KRUKu a trpělivost. Když mi peníze nevyšly, tak jsem nedostal penále a domluvili jsme se.“

MISE A VIZE
Prosazujeme dodržování sociálních a právních norem, které jsou vyžadovány při splácení závazků, vždy projevujeme úctu lidem.
Věříme ve snahu neustále zlepšovat efektivitu našich procesů. Nebojíme se problémy pojmenovat a hledat nejlepší způsoby, jak je vyřešit.
HODNOTY

Vzájemný respekt je základem našeho podnikání. Chováme se ke každému tak, jak bychom chtěli, aby se on choval k nám.

Společně dokážeme více. Budujeme partnerské vztahy na základě jasných pravidel. Nazýváme věci pravým jménem.

Každý je odpovědný za svá rozhodnutí, jednání nebo nečinnost a jejich důsledky.

Neustále rosteme. Máme vnitřní potřebu pokroku, která za žádných okolností nezmizí, i když dosáhneme toho, co jsme si stanovili.

V jednoduchosti je krása. Zjednodušujeme naše procesy a eliminujeme plýtvání. Dodat funkční řešení je lepší než čekat na perfektní.

JAK POMÁHÁME - DEN BEZ DLUHŮ

Posláním Dne bez dluhů je upozornit co nejvíce spoluobčanů na nebezpečí plynoucí z nezvládnutého zadlužení, přimět je k zamyšlení nad případnými vlastními dluhy a aktivnímu hledání řešení oddlužení. Součástí Dne bez dluhů je bezplatné poradenství pro osoby ve složité finanční situaci a další aktivity, jejichž cílem je zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti. Naším cílem je vytvořit 360´síť z organizací – státních, neziskových, obchodních, které pomocí vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti učí veřejnost přistupovat ke své osobní finanční situaci aktivně, ukazují, jak řešit finanční problémy a jak najít cestu k životu bez dluhů. Věříme, že pomáháme konkrétním lidem a přispíváme tak k celkovému ozdravení společnosti.

Více informací naleznete na webu akce Den bez dluhů zde.

ASOCIACE
Asociace inkasních agentur (AIA) je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje významné společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, a tím se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Od roku 2006 je AIA členem Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA, Federation of European National Collection Associations).
Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) je zájmové združení právnických osob, združených za účelem propagace dobrého jména profesionálních společností zabývajících se správou a vymáháním pohledávek na Slovensku. Združení vzniklo v dubnu roku 2010 a momentálně je jeho členem celkem osm slovenských a mezinárodních inkasních společností.
Zpět nahoru