CO DĚLÁME?

Ve společnosti KRUK pomáháme splácet dluhy. S každým klientem jednáme individuálně a řešíme způsob splacení všech závazků. Každý klient společnosti KRUK, může navrhnout své nejvhodnější podmínky splácení. Přizpůsobíme se vašim finančním možnostem a pomůžeme vám dostat se z dluhové smyčky.

ČÍM JSME VÝJIMEČNÍ?
PROKLIENTSKÝ PŘÍSTUP
Naši klienti, tj. zadlužení lidé, jsou pro nás nejdůležitější. Jednáme s nimi s úctou a chápeme jejich složitou situaci. Jsme přesvědčeni, že vždy existuje cesta k dohodě.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Každý případ posuzujeme individuálně. Poskytujeme poradenství, vysvětlujeme složité otázky, společně analyzujeme finanční situaci a hledáme nejlepší řešení.
VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ
Vytvořili jsme spoustu materiálů a zavedli několik druhů osvětových řešení zaměřených na prohloubení znalostí, které mají Češi v oblasti financí a dluhové problematiky. Mimo jiné jsme i iniciátorem Dne bez dluhů, každoroční osvětové akce, která každý rok pomáhá lidem ve složité finanční situaci.
CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI KLIENTI?

„Oceňuji, že KRUK je se mnou ve spojení a že mi chtějí pomoci. Není problém se dovolat na operátora.“

„Já jsem s KRUKem velice spokojený a ta paní co mě má na starosti, je dokonalá a upřímná. Jednání je lidské a bez nátlaku.“

„Jsem spokojená se službami, jako třeba, že si přijedou pro platbu sami, protože nemohu dojít na poštu.“

„Terénní poradce, který ke mně dojíždí, je zlatý člověk. Opravdu lidský, soucítí s ostatními lidmi a vždy mi zavolá dopředu, než za mnou přijede.“

„Oceňuji, že mohu poslat i více peněz a že v KRUKu nenaskakují žádné úroky.“

„Líbí se mi jednání KRUKu a trpělivost. Když mi peníze nevyšly, tak jsem nedostal penále a domluvili jsme se.“

MISE A VIZE
Prosazujeme dodržování sociálních a právních norem, které jsou vyžadovány při splácení závazků, vždy projevujeme úctu lidem.
Věříme ve snahu neustále zlepšovat efektivitu našich procesů. Nebojíme se problémy pojmenovat a hledat nejlepší způsoby, jak je vyřešit.
HODNOTY

Vzájemný respekt je základem našeho podnikání. Chováme se ke každému tak, jak bychom chtěli, aby se on choval k nám.

Společně dokážeme více. Budujeme partnerské vztahy na základě jasných pravidel. Nazýváme věci pravým jménem.

Každý je odpovědný za svá rozhodnutí, jednání nebo nečinnost a jejich důsledky.

Neustále rosteme. Máme vnitřní potřebu pokroku, která za žádných okolností nezmizí, i když dosáhneme toho, co jsme si stanovili.

V jednoduchosti je krása. Zjednodušujeme naše procesy a eliminujeme plýtvání. Dodat funkční řešení je lepší než čekat na perfektní.

JAK POMÁHÁME - DEN BEZ DLUHŮ

Den bez dluhů je mezinárodní vzdělávací aktivita, která připomíná, že dluhy jsou řešitelné. Zdarma lidem pomáháme se ve svých dluzích zorientovat a najít řešení složité finanční situace. I z dluhové spirály existuje cesta ven!

Využijte v rámci celého listopadu poradenství zdarma a získejte kontrolu nad svými dluhy!

Den bez dluhů je tu již od roku 2010 a pomohl za tu dobu tisícům lidí.

  • Hlavním organizátorem je společnost KRUK Česká a Slovenská republika.
  • Na akci se podílí mnoho neziskových organizací a dlouholetým partnerem je Úřad práce ČR.
  • V rámci Dne bez dluhů Vám zcela zdarma poskytneme výpis z Centrální evidence exekucí ve spolupráci s projektem kolikmam.cz.

Více informací naleznete na webu akce Den bez dluhů zde.

ASOCIACE
Asociace inkasních agentur (AIA) je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje významné společnosti působící v oblasti správy a inkasa pohledávek, které přijaly etický kodex, a tím se mimo jiné zavazují k přísnému dodržování zákonů České republiky, ochraně osobních dat a respektování osobní nedotknutelnosti dlužníků, s cílem postupovat vždy tak, aby stoupala důvěra veřejnosti v činnost inkasních agentur. Od roku 2006 je AIA členem Evropské federace národních asociací inkasních agentur (FENCA, Federation of European National Collection Associations).
Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) je zájmové združení právnických osob, združených za účelem propagace dobrého jména profesionálních společností zabývajících se správou a vymáháním pohledávek na Slovensku. Združení vzniklo v dubnu roku 2010 a momentálně je jeho členem celkem osm slovenských a mezinárodních inkasních společností.
PRO DOBROU VĚC

I u nás pracují DOBŘÍ ANDĚLÉ! DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky. Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů

Zpět nahoru