Soukromí uživatelů a politika využívání souborů Cookies

Tato politika popisuje principy ukládání  a následného přístupu k informacím na zařízení Uživatele těchto webových stránek prostřednictvím použití Cookies a užíváním služby Google Analytics Správcem těchto webových stránek.

I. Definice

 1. Správce – tento pojem odkazuje na společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. se sídlem v Hradci Králové 500 03, ulice Československé armády 954/7, Česká republika a společnost KRUK S.A. se sídlem ve Vratislavi 51-116, ulice Wołowska 8, Polsko.

 2. Cookies / soubory Cookies – těmito pojmy jsou míněna IT data, konkrétně malé textové formáty, které se ukládají na zařízeních Uživatele a využívají se pro přístup k Službám těchto webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas, po který budou uloženy na uživatelském zařízení a unikátní číslo.

 3. Vlastní Cookies – tento pojem odkazuje na Cookies, které byly umístěny do Služeb webových stránek Správcem.

 4. Externí Cookies – tento pojem odkazuje na Cookies, které do Služeb webových stránek byly umístěny partnery Správce v rámci užívání Služeb webových stránek.

 5. Služby – tento pojem odkazuje na webové stránky nebo aplikace, které Správce používá k poskytování Internetových služeb, které fungují na doménách cz.kruk.eu.

 6. Zařízení – tento pojem odkazuje na elektronické zařízení, které Uživatel používá k přístupu do Služeb.

 7. Uživatel – tento pojem odkazuje na subjekt, který používá Služby.


II. Soubory Cookies

Typy používaných Cookies

 1. Cookies používané Správcem jsou bezpečné pro Zařízení Uživatele. Konkrétně není možné, aby se do Zařízení Uživatele touto cestou dostali počítačové viry, nechtěný software nebo malware. Soubory Cookies slouží pouze k identifikaci softwaru používaného Uživatelem a k následné individualizaci Služby pro jednotlivé Uživatele.

 2. Správce používá dva typy Cookies:

  1. Dočasné Cookies: jsou uloženy na Zařízení Uživatele a zůstávají v něm pouze do doby, dokud nedojde k uzavření prohlížeče. Po uzavření jsou tyto Cookies permanentně vymazány z paměti Zařízení.

  2. Trvalé Cookies: jsou uloženy na Zařízení Uživatele a zůstávají v něm, dokud nejsou vymazány. Nejsou ze Zařízení Uživatele vymazány po uzavření prohlížeče nebo pokud dojde k vypnutí Zařízení. Mechanismus trvalých Cookies neumožňuje sběr žádných osobních údajů nebo citlivých údajů ze Zařízení Uživatele.

  3. Uživatel má možnost omezit, či zcela zamezit přístup Cookies do Zařízení Uživatele. V případě zvolení této možnosti je nadále možné používat Službu s výjimkou funkcí, které vyžadují soubory Cookies.

Účel, za kterým jsou Cookies používány

Správce používá, nebo by mohl používat Vlastní Cookies pro následující účely:

 1. Nastavení služeb:

  1. Uzpůsobení obsahu Služby webových stránek preferencím Uživatele a optimalizace užívání Služby webových stránek.

  2. Rozpoznávání Zařízení Uživatele a jeho polohu za účelem správného zobrazení webových stránek a jeho uzpůsobení potřebám Uživatele.

  3. Uchovávání nastavení zvoleného Uživatelem a personalizace Uživatelského rozhraní vzhledem k vybranému jazyku a zemi, ze které Uživatel pochází.

  4. Ukládání historie webových stránek navštívených v rámci používání Služby za účelem doporučování vhodného obsahu

  5. Přizpůsobování velikosti písma, náhledu na webové stránky atd.

 2. Ověřování a udržování relace Uživatele v rámci Služby:

  1. Udržování relace Uživatele Služby (po přihlášení se), aby Uživatel nemusel svoje Uživatelské jméno a heslo vyplňovat znovu v rámci každé podstránky.

  2. Správná konfigurace zvolených funkcí Služby, která umožňuje ověření správnosti relace internetového prohlížeče.

  3. Optimalizace a zvyšování efektivity služeb poskytovaných Správcem.

 3. Vykonávání procesů nezbytných pro zajištění plné funkcionality webových stránek – tím se myslí uzpůsobování obsahu Služby webových stránek preferencím Uživatele a optimalizace používání Služby webových stránek. Konkrétně, díky Cookies  je možné rozpoznat základní parametry Zařízení Uživatele a tím zobrazit webové stránky správně a v souladu s individuálními potřebami jednotlivých Uživatelů.

 4. Ukládání polohy Uživatele pro zajištění správného nastavení zvolených funkcí Služby, které následně slouží pro personalizaci informací, které jsou k Uživateli přenášeny při zohlednění polohy Uživatele.

 5. Analýzy a testování struktury a vzhledu stránek, které následně slouží k vytvoření anonymních statistik sloužících k lepšímu porozumění, jak Uživatelé Službu webových stránek využívají a s tím spojené případné změny a vylepšení struktury a obsahu Služby webových stránek.

 6. Poskyování reklamních služeb, konkrétně přizpůsobení obsahu reklam, služeb a produktů prezentovaných v rámci Služby webových stránek.

 7. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti Služby.

Správce Služby využívá, nebo by mohl v budoucnu využívat Vlastní Cookies pro následující účely:

 1. Zobrazování multimediálního obsahu staženého z externích webových stránek v rámci Služby:

  1. www.vimeo.com [Správce Cookies: Vimeo, LLC., registrované sídlo v USA],

  2. www.youtube.com [Správce Cookies: Google Inc, registrované sídlo v USA].

 2. Sběr obecných a anonymních statistických dat za použití analytických nástrojů:

  1. Google Analytics [Správce Cookies: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Synerise [Správce Cookies: Synerise S.A., registrované sídlo v Polsku],

  3. Hotjar [Správce Cookies: Hotjar Ltd., registrované sídlo na Maltě],

 3. Zobrazování reklam přizpůsobených preferencím Uživatele prostřednictvím využití internetové reklamy, což poslouží k efektivnímu řízení marketingové strategie:

  1. Google AdSense [Správce Cookies: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Affiliates network [Správce Cookies: tradeTracekr, registrované sídlo v Polsku],

  3. Synerise [Správce Cookies: OnAudience Ltd., registrované sídlo v Anglii].

 4. Přihlašování se do Služby pomocí účtu jiné Služby:

  1. Facebook Connect [Správce Cookies: Facebook Inc, registrované sídlo v USA, nebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Irsku],

  2. Google [Správce Cookies: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  3. LinkedIn [Správce Cookies: LinkedIn Ireland Ltd., registrované sídlo v Irsku].

 5. Využívání interaktivních funkcí k propagaci služeb prostřednictvím sociálních médií:

  1. Twitter.com [Správce Cookies: Twitter Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Facebook.com [Správce Cookies: Facebook Inc, registrované sídlo v USA, nebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Irsku],

  3. LinkedIn [Správce Cookies: LinkedIn Ireland Ltd., registrované sídlo v Irsku].

 6. Zobrazování zpráv a názorů s využitím externí internetové služby či aplikace v rámci Služby webových stránek:

  1. Facebook.com [Správce Cookies: Facebook Inc, registrované sídlo v USA, nebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Irsku].

 7. Využívání funkcí stažených z externích internetových služeb pro zabezpečení komunikace v rámci Služeb webových stránek

  1. Skype.com [Správce Cookies: Microsoft Corporation, registrované sídlo v USA],

  2. Czater.pl [Správce Cookies: Ebros sp. Z o.o., registrované sídlo v Polsku],

  3. Dzinga.com [Správce Cookies: SmartTel Plus OÜ, registrované sídlo v Estonsku].

Možnosti nastavení podmínek pro ukládání a následný přístup k informacím prostřednictvím Cookies

 1. Uživatel může změnit nastavení týkající se Cookies souborů sám a to kdykoliv. Také může specifikovat podmínky pro ukládání těchto souborů do Zařízení Uživatele skrze soubory Cookies. Uživatel může předchozí zmíněné změny provádět prostřednictvím webového prohlížeče nebo nastavení Služby. Tyto nastavení mohou být v praxi upraveny na automatické blokování Cookies souborů prostřednictvím webového prohlížeče, nebo lze nastavit notifikace upozorňující Uživatele pokaždé, kdy jsou soubory na Zařízení ukládány. Detailní informace o možnostech a způsobech nakládání se soubory Cookies je k dispozici v softwarovém nastavení (webového prohlížeče).

 2. Uživatel může vymazat soubory Cookies kdykoliv prostřednictvím funkcí webového prohlížeče, který používá.

 3. Omezení užívání souborů Cookies může mít vliv na některé funkcionality, které Služba webových stránek poskytuje.


III. Google Analytics

 1. Služba používá Google Analytics a jeho reklamní funkce poskytované Google Inc. (registrované sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tyto služby slouží Správci jako podpůrný nástroj pro analýzu a další zlepšování Služby.

 2. Google Analytics a reklamní služby využívají Cookies soubory k analýze, jakým způsobem je Služba používána.

 3. Získaná data jsou zpracovávána hromadnou a anonymní cestou (tzn. že subjekt údajů není identifikovatelný).

 4. Každý Uživatel má možnost zablokovat tok dat z elektronických zařízení do Google Analytics prostřednictvím instalace volně dostupného pluginu pro prohlížeč, který je k dispozici na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cz

Zpět nahoru