CHCI PRODAT PORTFOLIO POHLEDÁVEK KRUKU POPRVÉ

Každé portfolio pohledávek nabízené k prodeji je podrobeno detailní analýze provedené na základě parametrů poskytnutých původním věřitelem. Pro otevření diskuze o prodeji portfolia pohledávek se na nás neváhejte obrátit. Kontakty naleznete zde.

PROCES ODKUPU PORTFOLIA POHLEDÁVEK

Krok 1

Podpis Dohody o zachování mlčenlivosti a Dohody o zpracování osobních údajů

Před zahájením samotného jednání a hodnocení jednotlivých pohledávek bude mezi oběma stranami podepsána Dohoda o zachování mlčenlivosti a Dohoda o zpracování osobních údajů.

 

Krok 2

Příprava datové pásky a fáze nacenění

Každé portfolio pohledávek k prodeji je podrobeno detailní analýze provedené na základě poskytnutých parametrů o pohledávkách (tzv. datové pásky). Mezi hlavní údaje, které jsou pro analýzu a stanovení ceny využity, patří:

  1. Data o dlužníkovi (jméno, rodné číslo, adresa, kontakty)
  2. Produktové informace (typ produktu, informace o poskytnutí produktu, případné zajištění)
  3. Informace o dlužné částce (datum splatnosti a zesplatnění, rozdělení dlužné částky na jistinu, úroky a další poplatky, počet dní po splatnosti, informace o dosavadním procesu vymáhání, apod.)

V průběhu nacenění probíhá vysvětlení a doplnění hlavních charakteristik pohledávek pomocí dotazů.

Krok 3

Podpis Smlouvy o postoupení pohledávek a uhrazení úplaty za odkoupené portfolio

V případě, že nabídnutá cena je partnerem akceptována, následuje podpis Smlouvy o postoupení pohledávek, která je schválená oběma stranami. Po uplynutí dohodnutého platebního termínu je uhrazena úplata za odkoupené pohledávky.

Krok 4

Předání pohledávek do správy a poprodejní podpora

Po uhrazení úplaty dochází k převodu odkoupených pohledávek na nového věřitele, kterým je KRUK ČR a SK. Abychom byli schopni pohledávky spravovat, je nutné předat datový soubor s detailními informacemi o pohledávkách (ve formátu Excel) a dostupnou smluvní a další dokumentaci k dlužné částce.

Po předání veškerých materiálů se o pohledávky stará interní tým. Ten je původnímu věřiteli neustále k dispozici v rámci poprodejní podpory a zároveň s partnerem komunikuje v případě doplňujících požadavků ze strany společnosti KRUK.

Zpět nahoru