18/05/2020

Home Office bez problémů: příběh KRUKU

Home Office bez problémů: příběh KRUKU

Svět se právě v těchto chvílích nachází v pandemické krizi a teprve teď nastává čas, kdy se svět pomalu probouzí a resetuje. Objevují se však i nové příležitosti, výzvy. Jsme hrdí, že se nám podařilo přemístit celou firmu do home office, a to dokonce v rekordním čase 36 hodin! Hnala nás zodpovědnost vůči zdraví nejen našich zaměstnanců a jejich rodin, ale i zdraví našich klientů. Pokud je aktuálně absence sociálního kontaktu považována za nejlepší prevenci, nebylo nad čím dlouho váhat. I pro nás je zdraví tím nejcennějším!

V této nestandardní době se snažíme věnovat co nejvíce právě Vám, business partnerům a klientům! Proto vám přinášíme ojedinělý pohled do života našich kolegů, operátorů na linkách a pracovníků v terénu. Pravě díky nim jsme schopni fungovat na 100 %, a poskytovat co nejlepší zákaznickou péči i nadále.

Jak se KRUK adaptoval na nově vzniklé podmínky a jak můžeme pomoci právě vám?


Nepanikaříme
Situaci nebereme na lehkou váhu, ale také zbytečně nezmatkujeme. Máme plán, kterého se držíme a klientům se snažíme co nejvíce vyhovět s úsměvem na tváři a se stejnou dávkou profesionality jako kdybychom seděli v kanceláři, či u vás doma.

Jsme stále v kontaktu s vámi (Aktualizujeme informace & dodržujeme opatření) 
Není pro nás nic důležitějšího než spokojený klient. Adaptovali jsme se tedy na nově vytvořené podmínky a zároveň informujeme klienty a nových možnostech řádného splácení i v této složité situaci.

Nasloucháme Vám!
Při kontaktu s klienty dbáme na konverzace plné empatie a porozumění a snažíme se, co nejvíce vyhovět vašim možnostem v této nelehké době.

Sbíráme unikátní zážitky a rozhovory
Tato doba nabízí i nový pohled na správu pohledávek a kdo jiný, než naši zaměstnanci v první linii by vás mohli informovat a ujistit o aktuálním dění u nás, v KRUKu. Vyzpovídali jsme proto naše zaměstnance jak z řad manažerských, a odpovědi máme také od cc agentů, či terénních pracovníků.


 

Na co se klienti mohou těšit v budoucnu?

Na stále stejný KRUK, možná na více možností v rámci online komunikace. - Jakub Dvořák, Head of Customer Care Area
 

Jak rychle se podařilo firmu adaptovat na aktuální podmínky/ současný stav?

Adaptace fyzická, tj. že jsme mohli všichni pracovat z domu proběhla řekl bych velmi dobře. Naštěstí už poslední roky kupujeme jen notebooky a tak byl přesun jednodušší. Varianta, kdy bychom museli rozvážet několik desítek pevných počítačů by byla horší. Takhle jsme rozvezli jen několik PC pro poradce na CC a během 3 dnů jsme fungovali. Naštěstí jsme už o situaci dopředu přemýšleli a začali činit nějaká opatřením tudíž to pro nás nebyl, jak se říká blesk z čistého nebe. Adaptace „psychologická“ dle mého názoru trvala výrazně déle. Je to velmi dramatická změna a pokud budu mluvit jen za sebe, tak mi řekl bych 2 týdny trvalo, než jsem si na novou kancelář zvykl.  - Jakub Dvořák, Head of Customer Care Area

 

Změnilo se chování/ pracovní náplň pracovníků v terénu a cc agentů vůči klientům v době koronaviru? Popř. Jak?

Adaptace poradců na CC byla jednodušší, protože kromě faktu, že jsou v domácím prostředí se pro ně dramaticky nic nezměnilo. Volají pořád přes stejný systém, jediné co, tak díky přechodu na softwarový telefon jsme zlepšili kvalitu hovorů. Co se týká poradců v terénu, tak tam je změna samozřejmě zásadní. Místo celého dne v autě, dohledáváním a přímým kontaktem s našimi klienty jsou doma, celý den sedí a volají klientům. Aktuální situace je zasáhla určitě nejvíce. Ale i tak, když to vezmu výsledkově tak za týden byli všichni adaptováni na nové podmínky. - Jakub Dvořák, Head of Customer Care Area

 

Jaké jsou vyhlídky pro finanční trh po překonání pandemické krize?

To je samozřejmě velká neznámá. Vše bude záležet na tom jak rychle a efektivně budeme schopni uvolňovat restriktivní opatření a jak budou spotřebitelé optimističtí. V okamžiku, kdy začnou lidé utrácet, věřím tomu, že se vše během roku vrátí do starých kolejí. Před touto epidemií jsme zažívali největší konjukturu v našich životech, a tak pevně věřím tomu, že většina velkých společností má velké zásoby na to, aby tuto krizi přečkali a nemuseli překotně propouštět. Samozřejmě nezáleží jen na nás (ČR), ale hlavně na ostatních zemích. Velká část naší výroby je závislá na exportu, ale to je samozřejmě celosvětově. Jsem velký optimista, ale ve finále záleží i na každém z nás, pokud začneme znovu utrácet bez velkých obav o budoucnost tak bude dobře. - Jakub Dvořák, Head of Customer Care Area


Jaké jsou vyhlídky KRUKU do budoucna?

Vyhlídky pro KRUK jsou podle mě velmi dobré. Při nezávislém pohledu zvenku by většina lidí řekla, že aktuální situace bude mít velký vliv na náš business. Ale prozatím výsledky dubna ukazují, že dopad je velmi omezený. Všichni pracují, nikoho jsme nemuseli propustit, ani posílat na překážky, což si myslím že je skvělé a důkaz dobrého stavu. A když to vezmu obecně, tak jakákoliv krize přináší nové příležitosti a věřím, že tam jsou i nějaké pro nás. Jak říkám jsem velký optimista, co se budoucnosti týče. - Jakub Dvořák, Head of Customer Care Area


Jak se aktuálně staráme o vás, naše Business partnery?

Jsme v pravidelném kontaktu a zajímáme se o individuální potřeby. Doba se dynamicky vyvíjí a my víme, že se musíme připravit na větší pružnost a dynamiku trhu. Našim cílem je pomáhat udržet stabilitu finančního systému ČR a Slovenska. – Jan Veselý, Head of Strategic Transactions and Investment Department

 

Jak se z tvého oddělení připravujete na další spolupráci?

Připravujeme průzkum potřeb a víme, že i nás čekají online setkání. Je to příležitost objevit nové technologie, ušetřit čas všem stranám, A čas jsou peníze. Těšíme se první online snídani, kterou brzy představíme. Celý náš tým pracuje online a víme, že to je budoucnost. Oblíbili jsme si Microsoft Teams. Věříme, že za půl roku budeme vědět vice. - Jan Veselý, Head of Strategic Transactions and Investment Department
KRUK se na situaci připravil a adaptoval s klidnou hlavou a čistým štítem.
Jsme proto více než vděční za Vaši projevenou důvěru, a i díky vám jsme silnější než dříve.

Jdeme vstříc lepší budoucnosti. (A to nejen ve finančním sektoru)

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme plno zdraví

Váš KRUK

Zpět nahoru