10.07.2023

KRUK investuje 653 milionů PLN a získá zpět 776 milionů PLN ve 2. čtvrtletí 2023

KRUK investuje 653 milionů PLN a získá zpět 776 milionů PLN ve 2. čtvrtletí 2023

Za tři měsíce do 30. června 2023 skupina KRUK vykázala výnosy z nakoupených portfolií ve výši 776 milionů PLN, což je meziroční nárůst o 18 % a historicky nejvyšší čtvrtletní maximum. Celkové výnosy za prvních šest měsíců roku dosáhly téměř 1 501 mil. PLN, meziročně o 17 % více a dosáhly nejvyšší úrovně v historii pololetních čísel skupiny KRUK.

 

„Silný trend obnovy pokračuje, protože si vedeme dobře na všech trzích díky progresivnímu provoznímu zlepšování a technologickému pokroku. To je zásadní pro mezinárodní skupinu, jakou se stal KRUK. Dosáhli jsme nejvyšších výnosů za půl roku, celkem 1,5 miliardy PLN,“ říká Piotr Krupa, generální ředitel KRUK SA.

 

Během tří měsíců do 30. června 2023 investovala skupina KRUK 653 milionů PLN do dluhových portfolií v celkové nominální hodnotě 2,6 miliardy PLN. Za šest měsíců končících 30. červnem 2023 investovala skupina KRUK 1 178 mil. PLN do dluhových portfolií s nominální hodnotou téměř 5,5 mld. PLN ve srovnání se 757 mil. PLN do dluhových investic s nominální hodnotou 4,7 mld. PLN v první polovině minulého roku. rok. Více než 90 % všech investic zahrnovalo nákup nezajištěných retailových dluhů.

 

 „Uplynulé období bylo velmi úspěšné i z hlediska nových nákupů, které se zaměřovaly především na nezajištěný retailový dluh. Investovali jsme na každém trhu, s převažujícím podílem Polska a Itálie,“ komentuje Piotr Krupa. „ Naše pozice na trhu se ve čtvrtletí posiluje díky většímu počtu vyhraných aukcí dluhů, naposledy ve Španělsku, kde jedna z předních bank nabídla k prodeji dluhové případy v nominální hodnotě blízké 1,8 miliardy PLN – toto vítězství bude samozřejmě dokončeno po druhé čtvrtletí a není součástí dnešní zprávy . Neztrácíme tempo, stanovujeme si ambiciózní cíle, oslavujeme jejich dosažení a zvedáme laťku výš. Takto fungujeme již 25 let a takto chceme řídit naše podnikání i nadále.“  

 

Úplné údaje za tři měsíce do 30. června 2023 budou zveřejněny 10. srpna 2023.

Zpět nahoru