30/01/2019

Tým KRUK vstoupil do nového roku v novém složení

Tým KRUK vstoupil do nového roku v novém složení

S platností od 1. ledna 2019  má společnost KRUK Česká a Slovenská republika novou generální ředitelku. Stala se jí Jaroslava Palendalová, která na této pozici nahradila Paulinu Sapkowskou, jež vedla společnost KRUK na českém a slovenském trhu posledních pět let.

Jaroslava Palendalová působila ve společnosti jako finanční ředitelka od roku 2016 a má tedy hluboké znalosti prostředí i problematiky, jíž se společnost věnuje. Její jmenování proto dává záruku dalšího intenzivního rozvoje společnosti i prohloubení spolupráce s obchodními partnery. Potvrdila to i sama Jaroslava Palendalová u příležitosti svého jmenování: „Jsem připravena pokračovat v propagování hodnot, které naše společnost považuje za stěžejní, a přenášet je do našeho každodenního života. Respektování mnohdy nesnadné osobní situace našich klientů a současně snaha o nalezení cesty k oddlužení, to je nejen základní filosofie naší společnosti, ale i cesta, po které chci sama i nadále jít.

K další personální změně došlo na pozici ředitele vymáhání pohledávek, kterou nově zastává Martin Baudyš, doposud odpovědný za proces smírčího vymáhání.

Díky oběma zmíněným změnám získala společnost KRUK čistě česko-slovenské vedení, jehož nespornou výhodou je nejen znalost interního prostředí, ale také dokonalá orientace v místních podmínkách, podpořená pokračující úzkou spoluprací s mateřskou společností v Polsku s více než dvacetiletými zkušenostmi lídra na trhu správy a vymáhání pohledávek.

Důležitou osobou v obchodním světě společnosti KRUK zároveň i nadále zůstává Jan Veselý na pozici ředitele oddělení strategických transakcí a investic a Pavlína Plášilová na pozici obchodní koordinátorky. Oba zmínění budou pokračovat v intenzivním nákupu portfolií pohledávek a budování vztahů s obchodními partnery společnosti KRUK.

Zpět nahoru