31/10/2018

Den bez dluhů 2018 se blíží

Den bez dluhů 2018 se blíží

Lidem v dluzích bezplatně poradí odborníci na finance na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé republice

31. října 2018 – Každoroční Den bez dluhů se letos opět koná v České republice a na Slovensku 15. listopadu. Organizátorem celého projektu je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR a dalšími partnery pak Asociace občanských poraden, Nadační fond Lepší senior, Charita ČR, Dětské krizové centrum NOMIA, nezisková organizace Rubikon Centrum, Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika. Lidé, kteří se potýkají se splácením svých dluhů, se mohou na 22 pobočkách a kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé České republice zdarma poradit s odborníky, jak řešit svou obtížnou finanční situaci. Odborní poradci budou na kontaktních místech k dispozici v pondělí 12. listopadu 2018. V průběhu listopadu také proběhnou workshopy na téma finanční gramotnosti pro klienty neziskových partnerů. Veškeré informace, jsou k dispozici na stránkách www.nasedluhy.cz. Poradenské služby lze využít rovněž na bezplatné telefonní lince 800 800 123.

Mezinárodní Den bez dluhů začala společnost KRUK organizovat již před desíti lety v Polsku. Postupně se rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko. V České republice se Den bez dluhů koná již posedmé.

„Na kontaktních místech budou připraveni odborníci, kteří zhodnotí finanční situaci dlužníků s ohledem na jejich příjmy a závazky, které musí splácet. Výsledkem je konkrétní plán, jak krok za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK a doplňuje: „Naším cílem je vytvořit 360´síť z organizací – státních, neziskových, obchodních, které pomocí vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti učí veřejnost přistupovat ke své osobní finanční situaci aktivně.“

Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti klientů. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání, zejména těm, kteří jsou dlouhodobě bez práce. V jejich rámci se naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit, a naopak se snažili, aby zaměstnání, nebo třeba samostatná výdělečná činnost, pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Právě práce a pravidelný výdělek jsou prostředky, které brání tomu, aby se člověk dostal do hmotné nouze nebo sociálního vyčlenění,“ shrnuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Průměrná výše dluhu českých dlužníků klesá

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků je 29 700 korun, zatímco v roce 2016 byla průměrná výše dluhu 25 700 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (54 % dlužníků s průměrným dluhem 31 500 korun), zatímco podíl žen tvoří 46 % dlužníků s průměrným dluhem ve výši 27 200 korun. Nejvíce dlužníků (16 % z celé ČR s průměrným dluhem 28 100 korun) pochází z Moravskoslezského kraje. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (33 100 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR.

Zpět nahoru