25/09/2019

Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují především jejich rodiče

Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují především jejich rodiče

Hradec Králové, 25. září 2019 – Mladí lidé ve věku 18 až 30 let se o fungování finančních záležitostí dozvědí nejvíce od svých rodičů, samostudiem na internetu a až ve třetí řadě z výuky ve škole. V průzkumu, který si nechala vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, uvádí rodiče jako primární zdroj informací 37 % respondentů, internet 23 % a školní výuku 21 % dotazovaných.

Otázky kolem financí konzultují se svými rodiči především ženy, zatímco informace na internetu hledají spíše muži. Získávání informací o financích od rodičů převažuje ve všech věkových kategoriích mladých lidí, bez ohledu na jejich dosažené vzdělání nebo výši osobního příjmu. Prakticky minimální vliv mají prospekty finančních institucí, odborné časopisy a podobné publikace.

Opět se ukazuje důležitost výchovy dětí jejich rodiči, kteří představují autoritu ve všech hlavních oblastech života. Proto je klíčová úroveň finanční gramotnosti rodičů, kteří svoje znalosti a zkušenosti přenášejí na své potomky. Bohužel to platí i v opačném smyslu, kdy si děti odnášejí nesprávné návyky při hospodaření se svými příjmy a plánování výdajů,“ uvádí Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Při hodnocení své vlastní finanční gramotnosti jsou mladí Češi poměrně sebevědomí, když pětina z nich (21 %) uvádí, že se jednoznačně orientuje ve finančních produktech a jejich obchodních podmínkách. Jako dostatečné svoje znalosti o finančních produktech hodnotí více než polovina (52 %) Čechů a jen každý osmý respondent (12 %) přiznává, že se ve finančních záležitostech příliš neorientuje. Svým znalostem o finančních produktech věří spíše muži a celkově pak mladí lidé se středním nebo vysokoškolským vzděláním.

Součástí průzkumu byla i jednoduchá otázka na výpočet úrokové míry, na kterou ale více než pětina respondentů odpověděla špatně. Ukazuje se tedy, že mladí Češi mají poněkud větší důvěru ve své znalosti o financích, než je realita. Výrazně větší podíl špatných odpovědí měly v tomto případě ženy a respondenti bez maturity,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Zcela jednoznačně se mladí Češi staví k otázce, zdali je lepší šetřit a pořídit si například vlastní dům či byt, nebo si užívat a peníze spíše utrácet – bez úspor a vlastního bydlení. Plných 94 % dotazovaných vyznává strategii úspor a investic do dlouhodobého hmotného majetku. Platí to napříč všemi věkovými kategoriemi mladých lidí, bez ohledu na dosažené vzdělání, sociální postavení nebo aktuální výši osobního příjmu. Stoprocentně zastávají strategii šetření lidé v manželském svazku se dvěma a více dětmi a zaměstnanci ve veřejném sektoru. Užívat si chtějí lidé žijící sami, s osobním příjmem nad 30 000 korun měsíčně.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

 

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Zvonařka 95

Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Zpět nahoru