10/03/2020

Mladí lidé očekávají v letošním roce růst cen, ale zprávy o krizi považují za přehnané

Mladí lidé očekávají v letošním roce růst cen, ale zprávy o krizi považují za přehnané

10. března 2020 – Bezmála 85 % mladých Čechů ve věku 18 až 30 let, prakticky bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání, očekává, že v letošním roce dojde k růstu cen. Současně se ale bezmála tři čtvrtiny (74 %) respondentů průzkumu, který si nechala zpracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, domnívá, že České republice nehrozí bezprostřední nebezpečí ekonomické krize. Celých 60 % mladých souhlasí s tvrzením, že pocit přicházející krize vyvolávají především sdělovací prostředky.

Mladí Češi se také vzácně shodnou v tom, že mají budoucnost ve svých rukou, jak uvádí osm z deseti (82 %) respondentů průzkumu. S rostoucí úrovní vzdělání přitom roste i přesvědčení o vlastním vlivu na budoucnost. Mezi vysokoškoláky se na vlastní úsilí spoléhá plných 92 % dotazovaných mladých lidí. Přibližně třetina (34 %) respondentů průzkumu pak v letošním roce očekává snížení své životní úrovně.

„Přestože mají mladí Češi hodně pesimistické odhady o růstu cen, a tedy i životních nákladů, v letošním roce, zároveň v této skupině lidí panuje přesvědčení, že si s vývojem ekonomické situace poradí vlastními silami. Názory dotazovaných mladých lidí také potvrzují teorii, že už samotné očekávání ekonomické krize může krizi vyvolat, nebo přinejmenším akcelerovat její nástup. Snížení své životní úrovně v letošním roce očekávají spíše ženy a lidé se základním vzděláním,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Mladí lidé si také rozhodně nemyslí, že by měla Česká republika dobrou vládu, schopnou řešit problémy. Současné vládě důvěřuje jen asi každý pátý (21 %) mladý Čech, prakticky bez ohledu na pohlaví, věk a vzdělání. Společně s příjmem domácnosti roste i nedůvěra vládě. Podobně je jen o trochu více než čtvrtina (27 %) mladých Čechů přesvědčena o optimálním využití peněz vybraných státem na daních. O správném využití daní jsou nejméně přesvědčeni lidé s příjmem nad 20 000 korun (86 %), vysokoškoláci (80 %) a lidé ve věku 27 až 30 let (78 %).

„Mladí Češi nejen že jsou přesvědčeni, že jsou strůjci svého osudu, ale současně jen velmi málo důvěřují současné vládě, a ještě méně způsobu, jakým jsou využívány peněžní prostředky vybrané na daních,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK. Spíše na štěstí, než na vlastní úsilí se spoléhá jen necelá třetina (29 %) mladých Čechů. S věkem a úrovní dosaženého vzdělání tento podíl klesá, až na 23 % mladých lidí ve věku 27 až 30 let a 16 % vysokoškoláků.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24

Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

 

Zpět nahoru