07.10.2019

Nezodpovědní mileniálové? Metody splácení dluhů tomu napovídají

Nezodpovědní mileniálové? Metody splácení dluhů tomu napovídají

Hradec Králové, 7. října 2019 – Generace Y, tvořená mladými lidmi narozenými mezi lety 1980 a 2000, dává při splácení svých závazků přednost hotovostním úhradám do rukou pracovníků/terénních poradců inkasních společností. Vyplývá to z pravidelných analýz společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hotovostní úhrady provádí více jak pětina respondentů (22 %) ve věku 18-24 let. Příčinu je možné hledat v nižší zodpovědnosti mladých dlužníků, kteří v souladu se získanými daty vyvíjí menší iniciativu při samotném splácení.

Nejnižší podíl na hotovostních platbách nese skupina ve věku 45-54 let (15 %). Nárůst lze opět sledovat ve skupině dlužníků ve věku 65+, kde se znovu blíží 20 %, ovšem nejvyšší zastoupení má generace 18-24 let (22 %).  „Tato situace vyplývá z velké části z mentality lidí – velmi mladí dlužníci si často neuvědomují následky plynoucí z nesplacených dluhů, které se mohou v plné míře projevit i o desítky let později. Své závazky proto příliš neřeší. Z tohoto důvodu za nimi musí naši terénní poradci osobně přijet, situaci jim detailně vysvětlit a splátku dlužné částky od nich vybrat,“ uvádí Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Souvislost mezi věkem a typem úhrady lze vysledovat i u dalších forem splácení: u bankovních převodů a plateb poukázkami podanými na poště. Bankovní převod upřednostňuje nejvíce věková skupina 25-35 let (53 %). Ve skupině seniorů (65+) bankovním převodem platí pouze každý pátý, celá polovina respondentů v této věkové kategorii uvedla, že raději sáhne po poštovní poukázce. U generace do 24 let tento způsob naopak upřednostňuje pouze každý sedmý dlužník (15 %).

„Začátkem léta jsme zavedli novou formu plateb přes Sazka terminály. Hned druhý měsíc jsme zaznamenali 140 % nárůst počtu osob, které tuto možnost využily. Jedná se o finančně výhodnější způsob platby, než je posílání peněz z pošty, nejvyšší podíl mezi těmito plátci mají lidé mezi 55. a 64. rokem života. Příčinu růstu oblíbenosti této služby vidíme mimo jiné v tom, že na rozdíl od plateb poštovními poukázkami, lze na Sazka terminálech platit bez čekání na více než 5 800 místech, včetně novinových stánků nebo supermarketů, kdy velká část z nich je otevřená i o víkendu, popřípadě nonstop. Terminály dále poskytují díky čárovým kódům naprostou anonymitu, takže se nikdo nedozví, komu platbu odesíláte. A v neposlední řadě se dá tímto způsobem ušetřit znatelný obnos peněz – místo 33 Kč, které byste zaplatili na poště, vás složenka typu A u Sazka terminálu vyjde na pouhých 19 Kč. Z dlouhodobého hlediska proto věřím, že si tyto terminály získají velký počet příznivců,“ dodává Jaroslava Palendalová.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24

Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Zpět nahoru