31.10.2019

Osmý ročník Dne bez dluhů opět přinese bezplatnou pomoc lidem v dluzích

Osmý ročník Dne bez dluhů opět přinese bezplatnou pomoc lidem v dluzích

31. října 2019 – Každoroční Den bez dluhů se letos opět koná v České republice a na Slovensku 15. listopadu. Organizátorem celého projektu je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR. Dalšími partnery jsou Asociace občanských poraden, nezisková organizace Rubikon Centrum, Dětské krizové centrum NOMIA a Asociace inkasních agentur. Lidé, kteří se potýkají se splácením svých dluhů, se mohou na 15 kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR po celé České republice zdarma poradit s odborníky, jak řešit svou obtížnou finanční situaci. Odborní poradci budou na kontaktních místech k dispozici ve středu 20. listopadu 2019. V průběhu listopadu také proběhne workshop pro zaměstnance ÚP ČR na téma komunikace s klienty ve finanční nouzi. Veškeré informace, jsou k dispozici na stránkách www.nasedluhy.cz. Poradenské služby lze využít rovněž na bezplatné telefonní lince 800 700 880.

Mezinárodní Den bez dluhů začala společnost KRUK organizovat už před jedenácti lety v Polsku. Postupně se rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko. V ČR se Den bez dluhů koná poosmé.

„Na kontaktních místech budou připraveni odborníci, kteří zhodnotí finanční situaci dlužníků s ohledem na jejich příjmy a závazky, které musí splácet. Výsledkem je konkrétní plán, jak krok za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK a doplňuje: „Návštěvníky kontaktních míst nejsou jen lidé, kteří mají problémy s dluhy, ale například i matky samoživitelky, které ve svém rozpočtu bojují o každou korunu. Často radíme i lidem v důchodovém věku. Výjimkou ale nejsou ani klienti s vysokými dluhy a exekucemi nebo lidé, kteří si půjčili peníze pro někoho jiného, kdo ale přestal své závazky splácet.“

Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti klientů. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání, zejména těm, kteří jsou dlouhodobě bez práce. V jejich rámci se naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit, a naopak se snažili, aby zaměstnání, nebo třeba samostatná výdělečná činnost, pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Právě práce a pravidelný výdělek jsou prostředky, které brání tomu, aby se člověk dostal do hmotné nouze nebo sociálního vyčlenění,“ shrnuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

Průměrná výše dluhu českých dlužníků v roce 2018 klesla

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků je 28 500 korun, zatímco v roce 2017 byla průměrná výše dluhu 29 700 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (53 % dlužníků s průměrným dluhem bezmála 30 000 korun). Nejvíce dlužníků opět pochází z Moravskoslezského kraje, kde bydlí necelých 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem 26 800 korun. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (31 700 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Z analýz společnosti KRUK vyplývá, že za posledních 5 let se zadluženost Čechů postupně snižuje s výjimkou roku 2017.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24

Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Kateřina Beránková

tisková mluvčí Úřadu práce ČR

 

Dobrovského 25

170 00 Praha 7

 

Mobil: +420 724 209 037

E-mail: katerina.berankova@uradprace.cz

 

Zpět nahoru