26.04.2023

Podíl Čechů v produktivním věku s dluhy po splatnosti se meziročně výrazně zvýšil

Podíl Čechů v produktivním věku s dluhy po splatnosti se meziročně výrazně zvýšil

Hradec Králové, 26. dubna 2023 – Společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, v rámci svého nového průzkumu zjistila, že přes 10 % Čechů má nějaké závazky po splatnosti. Bez ohledu na věkové kategorie se podíl dlužníků s nesplácenými závazky zvýšil z loňských 7 %. V kategorii lidí v produktivním věku (25 až 54 let) narostl počet dlužníků, kteří nezvládají své závazky splácet, ještě výrazně více – z loňských 10 % na současných více než 16 %. Častěji mají závazky po splatnosti muži (14 %) než ženy (8 %) a obecně dlužníci ve věkových kategoriích 35 až 44 let a 45 až 54 let (shodně 17 %).

Zatímco v předchozím průzkumu dominovaly neuhrazené splátky bankovních úvěrů (přes 35 %), v současnosti má nejvíce dlužníků (přes 35 %) závazky po splatnosti především u nebankovních subjektů (krátkodobé půjčky, nákupy na splátky ad.). Následují bankovní úvěry po splatnosti (32 %), neuhrazené poplatky za bydlení, včetně nájmu a energií (22 %) a služby jako telefon nebo připojení k internetu (rovněž 22 % respondentů s dluhy po splatnosti).

Podobně jako v předchozím průzkumu mají dlužníci nejčastěji závazky ve výši 10 až 100 tisíc korun (35 %), zatímco do 10 tisíc korun a přes 100 tisíc korun po splatnosti má shodně kolem 32 % dlužníků. Zdaleka největší podíl (50 %) dluhů po splatnosti přes 100 tisíc korun mají lidé v nejvyšší věkové kategorii 65 a více let. Nejmladší respondenti (18 až 24 let) mají většinou (63 %) závazky po splatnosti do výše 10 tisíc korun.

Inflace a obecně nepříznivá ekonomická situace vedou k meziročnímu zvýšení podílu lidí, kteří nezvládají pravidelně splácet své závazky. Alarmující je především vysoký podíl lidí v důchodovém věku s nesplácenými dluhy přes 100 tisíc korun, kteří mají jen velmi omezené možnosti zvýšení svých příjmů, aby mohli své závazky uhradit,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Stejně jako v předchozím roce je zdaleka nejčastější příčinou nesplácení závazků ztráta zaměstnání (38 % dlužníků oproti loňským 41 %). Ztráta zaměstnání přitom postihuje spíše ženy (44 %) než muže (35 %) a především lidi se základním a středním vzděláním. Jako druhou nejčastější příčinu nesplácení svých dluhů uvádějí respondenti průzkumu vysoké splátky úvěrů (17 %) a s velmi malým odstupem následuje nemoc dlužníka nebo člena jeho rodiny (16 %).

Dvě nejčastější příčiny nesplácení dluhů – ztráta zaměstnání a vysoké splátky – spolu velmi úzce souvisejí. Při ztrátě nebo při výrazném snížení příjmu je ale nutné s věřitelem komunikovat a domluvit se na restrukturalizaci dluhu nebo snížení splátek a prodloužení doby splácení,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Dluhy po splatnosti mají nejčastěji lidé zaměstnaní v oboru zemědělství a lesnictví, s odstupem pak lidé pracující v obchodu a ve službách a zaměstnanci ve stavebnictví.

Zpět nahoru