11/04/2023

Průměrný dluh lidí s dluhy po splatnosti se výrazně zvýšil

Průměrný dluh lidí s dluhy po splatnosti se výrazně zvýšil

Hradec Králové, 11. dubna 2023 – Do roku 2021 se čtyři roky po sobě průměrný dluh lidí s dluhy po splatnosti neustále snižoval, v roce 2022 ovšem výrazně stoupl. Zatímco v roce 2021 šlo průměrně o 26 500 korun, v loňském roce průměrné závazky po splatnosti vzrostly na 39 200 korun. Stejně jako v předchozích letech mají dluhy po splatnosti spíše muži (53 % dlužníků), kteří mají také vyšší závazky (v průměru 40 700 korun). Skokový nárůst výše závazků českých dlužníků ukazují analýzy dat klientů společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Nejvíce Čechů s dluhy po splatnosti pochází z Moravskoslezského kraje, jde o více jak 15 % českých dlužníků s průměrným dluhem necelých 37 600 korun. Následuje Středočeský kraj s 12 % dlužníků a průměrným dluhem 37 300 korun a Ústecký kraj s 11 % dlužníků a průměrnou výší závazků 39 700 korun. Nejvyšší průměrný dluh z celé republiky mají dlužníci z Jihočeského kraje – přibližně 43 200 korun. Nejméně dlužníků má kraj Vysočina (přes 4 %) s průměrným dluhem necelých 42 500 korun.

„Loňský rok byl pro většinu českých domácností z pohledu schopnosti splácet své závazky velmi náročný, zvýšené ceny energií a inflace vytvořily enormní tlak na domácí rodinné rozpočty a tím si také vysvětlujeme tento skokový nárůst průměrného dluhu napříč všemi regiony. V případě, že dlužník z nějakého důvodu nemůže aktuálně splácet své závazky, je nezbytné, aby včas kontaktoval věřitele, vysvětlil jim situaci a hledali společně řešení, jak dále postupovat, strkáním hlavy do písku se finanční problémy pouze prohloubí,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Češi mají finanční závazky po splatnosti především v produktivním věku. Necelých 31 % českých dlužníků je ve věku mezi 25 až 34 lety a jejich průměrný dluh činí necelých 35 200 korun. Věková kategorie 35–44 let reprezentuje 27 % dlužníků s průměrným dluhem přes 43 000 korun. Necelých 5 % dlužníků s průměrným dluhem kolem 22 600 korun spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Více jak 7 % dlužníků je ve věku přes 65 let a v průměru dluží téměř 39 300 korun.

Z naší analýzy dat také bohužel vyplývá, že necelá polovina dlužníků svoje závazky zatím ani nezačala splácet. Současně opakovaně narážíme na kumulaci dluhů, téměř třetina dlužníků má více než jeden dluh po splatnosti. V letošním roce se obtíže se splácením budou pravděpodobně prohlubovat vzhledem k celkově výrazně vyšším životním nákladům napříč veškerým sortimentem a službami. Pokud jsou lidé již nyní v situaci, kdy nezvládají splácet své závazky, měli by začít přemýšlet, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období,“ dodává Jaroslava Palendalová.

Zpět nahoru