17.09.2020

Velké většině mladých Čechů se daří splácet závazky včas

Velké většině mladých Čechů se daří splácet závazky včas

17. září 2020 – Plných 80 % mladých Čechů ve věku 18 až 30 let, kteří mají nějaký dluh, potvrzuje, že svoje závazky splácí bez problému a včas. Dalších 13 % respondentů uvádí, že splácí závazky sice včas, ale s většími či menšími problémy. Z průzkumu, který pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, vypracovala agentura STEM/MARK, také vyplývá, že s velkým zpožděním a po častých upomínkách věřitele splácí svoje dluhy 7 % mladých dlužníků.

Pouze jednotky procent mladých Čechů jsou na tom se splácení svých dluhů tak špatně, že jim hrozí či již dokonce jsou v exekuci, nebo v insolvenci. Do problémů se splácením závazků se dostávají především nejmladší dlužníci (ve věku 18 až 22 let), dále lidé s nižším vzděláním (či ještě studující) a dlužníci s nižšími příjmy.

„Schopnost splácet své závazky svědčí o zodpovědném přístupu mladých lidí k úvěrům či hypotékám, pečlivém plánování osobních financí a celkové finanční gramotnosti mezi mladými Čechy. Nicméně necelá desetina respondentů našeho průzkumu uvádí, že má i závazky po splatnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Jestliže dojde k neschopnosti splácet své dluhy, je 38 % mladých Čechů připraveno najít si další práci pro zvýšení příjmů. Nejvíce jsou takovému řešení nakloněni nejmladší lidé ve věku 18 až 22 let. Přibližně stejný podíl mladých lidí si v takové situaci půjčí peníze od rodiny či přátel (28 %), nebo kontaktuje věřitele a dohodne se na splácení formou splátkového kalendáře (27 %). Čtvrtina respondentů (24 %) uvádí, že v případě potíží se splácením dluhů omezí svoje výdaje na minimum. Více peněz na splácení závazků by takto získali především lidé ve věku 23 až 26 let.

„Jakkoli jsou hlavní preferovaná řešení neschopnosti splácet své závazky jistě správná, stále máme mezi mladými lidmi i 15 % respondentů, kteří by si na splacení současného úvěru vzali další půjčku. Tento velmi problematický způsob řešení neschopnosti splácet, který často vede do dluhové pasti, by zvolili především lidé ve věku 27 až 30 let,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Mladí Češi obecně považují dlužníky s dluhy po splatnosti za lidi, kteří mají v životě smůlu (59 %) a neúspěch (44 %). Přesto jsou pevně přesvědčeni, že se dlužníci snaží svoje závazky včas uhradit (77 %) a většinou za své dluhy nemohou (33 %). Za nedůvěryhodné lidi považuje dlužníky 30 % mladých Čechů.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Motto společnosti „Pomáháme splácet dluhy“ je výsledkem inovační politiky orientované na smírná řešení. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů ve formě splátek, které si mohou dle své aktuální finanční situace dovolit. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

 

Zpět nahoru