07.11.2022

Více než čtvrtině Čechů vystačí peníze jen na nejlevnější jídlo a oděvy

Více než čtvrtině Čechů vystačí peníze jen na nejlevnější jídlo a oděvy

7. listopadu 2022 – Výrazně se při meziročním porovnání zvýšil podíl domácností, kterým měsíční rozpočet vystačí jen na nejlevnější jídlo a oděvy – z loňských 18 % na letošních 26 % – tedy na více než čtvrtinu českých rodin. Přibližně dvě třetiny českých domácností (63 %) hospodaří s relativním dostatkem peněz na pokrytí základních potřeb i závažnějších výdajů, a ještě zvládají spořit. Ještě před rokem se ale ve stejné finanční situaci podle svého vlastního hodnocení nacházely hned tři čtvrtiny (75 %) českých rodin. Průzkum finanční situace českých domácností si opakovaně nechává vypracovat společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Meziročně poklesl také podíl nejbohatších domácností, které žijí v hojnosti (tedy mají dostatek peněz na živobytí, větší výdaje i spoření) – z necelých 6 % před rokem na současná necelá 3 %. Zásadně také poklesl podíl Čechů, kteří uvádějí, že hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a současně mají dost peněz na vše, co potřebují. V roce 2021 šlo o 24 % domácností, ale aktuálně takto svoji finanční situaci hodnotí jen 17 % respondentů průzkumu. Jen minimální pokles – z loňských 45 % na současných 43 % – zaznamenala největší skupina respondentů, kteří mají dostatek peněz na pokrytí základních potřeb a na větší výdaje si spoří.

Ukazuje se, že nepříznivá ekonomická situace, provázená značnou inflací a výrazným nárůstem cen energií, má vliv nejen na nejchudší české rodiny, ale také na domácnosti, které svoji finanční situaci hodnotí jako dobrou nebo i velmi dobrou. Bohužel, nejvíce narostl podíl českých domácností, které s penězi hospodaří skutečně na hraně a rozhodně si nemohou odkládat peníze na neplánované výdaje,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Z 5 % na 8 % se navíc zvýšil podíl respondentů, kterým stačí peníze jen na nejlevnější jídlo, ale nemohou si nakoupit ani nejlevnější oblečení. O jeden procentní bod – na 3 % – se zvýšil počet domácností, kterým příjem nestačí ani na nejlevnější jídlo a oblečení.

Kromě nezaměstnaných mají se svojí finanční situací problémy především penzisté a rodiče na rodičovské dovolené – v obou případech má nedostatek financí téměř polovina (47 %) respondentů. Jako velmi dobrou hodnotí svoji finanční situaci především příslušníci armády a bezpečnostních složek, zaměstnanci v oboru pojišťovnictví a finančních služeb, stejně jako pracovníci ve zdravotnictví. S rodinným hospodařením jsou nejvíce spokojení obyvatelé Plzeňského kraje, kde má třetina (32 %) respondentů dostatek peněz na běžné výdaje i na spoření, nebo žije v hojnosti. Následuje Pardubický a Středočeský kraj. Velkým nedostatkem financí naopak trpí obyvatelé Olomouckého kraje, kde téměř polovina (49 %) domácností nakupuje pouze nejlevnější jídlo a oblečení a často jim rozpočet nestačí ani na tyto základní potřeby. Jen o málo lepší je situace v Libereckém a Ústeckém kraji.

Se svojí finanční situací jsou spokojení především vysokoškoláci, nejméně pak lidé se základním vzděláním bez maturity. Problémy vyjít s rodinným rozpočtem mají spíše ženy, a kromě respondentů ve středním věku svoji finanční situaci dobře hodnotí i lidé ve věku 18 až 24 let. Jistě i proto, že jde do značné míry o subjektivní hodnocení, zohledňující i náročnost konkrétních respondentů, pokud jde o náklady na chod jejich domácnosti,“ doplňuje Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

 

DEN BEZ DLUHŮ 2022

V rámci celého listopadu probíhá nezisková aktivita Den bez dluhů, kdy má každý možnost poradit se zdarma o své finanční situaci a dluzích, a nastavit si řešení, jak z dluhů ven. Letos v České republice probíhá již 11. ročník. Pro veřejnost je připravena bezplatná linka 800 700 880 nebo kontaktní formulář na webových stránkách www.nasedluhy.cz. Naši odborní poradci zájemcům na vyžádání poskytnou zdarma výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce.

Organizátorem akce je společnost KRUK Česká a Slovenská republika. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR. Dalšími partnery jsou Asociace občanských poraden, Charita ČR, Rubikon Centrum, Dětské krizové centrum NOMIA, Slezská diakonie, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, projekt Kolikmam.cz, Asociace inkasních agentur a její členské společnosti LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika.

O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24

Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

Zpět nahoru