JAK PODAT STÍŽNOST?

Jak podat stížnost:

 

  • osobně v sídle naší společnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové nebo prostřednictvím terénního poradce,
  • telefonicky na lince našeho zákaznického centra +420 490 520 802,
  • e-mailem na info@cz.kruk.eu,
  • písemně na adrese KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové.

 

V zájmu co nejrychlejšího vyřešení Vaší stížnosti, prosím, uveďte co nejvíce faktů (především identifikační údaje - Jméno a příjmení, datum narození, číslo smlouvy, číslo případu…) a podrobný popis situace nebo předmětu stížnosti. Pokud je to možné, zašlete, prosím, dokumenty podporující předložené argumenty. Dále uveďte způsob, jakým chcete záležitost řešit a uveďte kanál pro předání odpovědi.


 

Co s Vaší stížností děláme:

 

  • Zaevidujeme ji – stížnost důkladně prověříme a najdeme řešení pro Vás a pro zlepšení našich služeb v budoucnu.
  • Potvrdíme Vám přijetí - po obdržení stížnosti e-mailem Vám zašleme potvrzení o přijetí po zaregistrování. Pokud ji obdržíme v písemné podobě, zašleme vám potvrzení o přijetí dopisem, a to nejpozději s odpovědí na vaši stížnost. V případě přijetí jinou formou bude potvrzení odesláno poštou nebo e-mailem. Samozřejmě vyhovíme Vámi zvolenému kanálu. Pokud neuvedete preferenci nebo nepotvrdíte platnost e-mailové adresy, odpovíme Vám dopisem.
  • Odpovíme Vám - srozumitelné vysvětlení Vám zašleme v nejkratším možném čase, nejpozději však do 30 kalendářních dní od přijetí.

 

Pokud se domníváte, že naše společnost porušila všeobecně závazné právní předpisy, můžete se obrátit znovu na naši společnost, na Kancelář finančního arbitra nebo jiné orgány.

Adresa Kanceláře finančního arbitra je Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, telefonický kontakt je +420 257 042 070 a e-mailový kontakt je arbitr@finarbitr.cz.

 

Více informací najdete v Reklamačním řádu – vymáhání pohledávek.

Zpět nahoru