15.05.2020

Home Office bez problémů: příběh KRUKU

Home Office bez problémů: příběh KRUKU

Svět se právě v těchto chvílích nachází v pandemické krizi a teprve teď nastává čas, kdy se svět pomalu probouzí a resetuje. Objevují se však i nové příležitosti, výzvy. Jsme hrdí, že se nám podařilo přemístit celou firmu do home office, a to dokonce v rekordním čase 36 hodin! Hnala nás zodpovědnost vůči zdraví nejen našich zaměstnanců a jejich rodin, ale i zdraví našich klientů. Pokud je aktuálně absence sociálního kontaktu považována za nejlepší prevenci, nebylo nad čím dlouho váhat. I pro nás je zdraví tím nejcennějším!

V této nestandardní době se snažíme věnovat co nejvíce právě Vám, business partnerům a klientům! Proto vám přinášíme ojedinělý pohled do života našich kolegů: operátorů na linkách a pracovníků v terénu. Pravě díky nim jsme schopni fungovat na 100 %, a poskytovat co nejlepší zákaznickou péči i nadále.

Jak se KRUK adaptoval na nově vzniklé podmínky a jak můžeme pomoci právě vám?

 

Nepanikaříme
Situaci nebereme na lehkou váhu, ale také zbytečně nezmatkujeme. Máme plán, kterého se držíme a klientům se snažíme co nejvíce vyhovět s úsměvem na tváři a se stejnou dávkou profesionality jako kdybychom seděli v kanceláři, či u vás doma.

Stále jsme v kontaktu s vámi (Aktualizujeme informace & dodržujeme opatření) 
Není pro nás nic důležitějšího, než spokojený klient. Adaptovali jsme se tedy na nově vytvořené podmínky a zároveň informujeme klienty a nových možnostech řádného splácení i v této složité situaci.

Nasloucháme Vám!
Při kontaktu s klienty dbáme na konverzace plné empatie a porozumění a snažíme se, co nejvíce vyhovět vašim možnostem v této nelehké době.

Sbíráme unikátní zážitky a rozhovory
Tato doba nabízí i nový pohled na správu pohledávek a kdo jiný, než naši zaměstnanci v první linii by vás mohli informovat a ujistit o aktuálním dění u nás, v KRUKu. Vyzpovídali jsme proto našeho CC agenta a terénního pracovníka.

 

1) Jak se vám daří? / Jak se vám daří v karanténě?

Na HO se mám dobře, doma mi nic nechybí. Jsem ráda, že k tomu společnost přistoupila zodpovědně a jsme od samého začátku v bezpečí domova. Adaptace nebyla vůbec složitá, podpora byla ze všech stran, a tudíž jsme prakticky během jednoho dne pracovali z domu.

 

2) Jak probíhá právě teď spolupráce s klienty?

Práce s klienty nijak zásadně nevybočuje z normálu. Bohužel u klientů, kteří doteď spláceli nepravidelně či nespláceli vůbec, ani tato situace nezměnila jejich náhled na plnění jejich závazků. I když je situace pro ně obtížná, umíme najít společné řešení, jak situaci co nejlépe zvládnout.  Naše společnost se snaží vyjít klientům vstříc a nabízíme benefity, jako je například odklad splátek.

 

3) Jak je KRUK adaptován na nové podmínky?

Myslím, že se celé firmě adaptace povedla na výbornou, prakticky všichni teď pracujeme z domu bez zásadních potíží a práci odvádíme stejně kvalitně. Věřím a pevně doufám, že z toho vznikne další benefit společnosti, a to je práce na HO pro všechna oddělení. Pokud budeme nachlazení a nadřízený nám doporučí se pár dní vyležet, už víme, že umíme pracovat i z domu.

 

4) Na co se klienti mohou těšit v budoucnu?

Určitě na lidský a vstřícný přístup, který klientům vždy poskytujeme a budeme i nadále. 

 

KRUK se na situaci připravil a adaptoval s klidnou hlavou a čistým štítem, připraven pomáhat vám na lepší cestě.
Proto vám i nadále přejeme plno zdraví a můžete si být jisti, že i v dalším období u nás naleznete podporu.

 

Zde naleznete užitečné kontakty na naše pracovníky, kteří vám jsou k dispozici každý den.

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme plno zdraví

Váš KRUK

PROPOSED ARTICLES
15/06/2022
KRUK v CNN Prima News
Hned jako první ve večerních zprávách jste mohli v úterý 7. června zaznamenat...
Zpět nahoru