17.02.2024

Nový trend: rodiče si půjčují na školní potřeby a oblečení pro své děti

Nový trend: rodiče si půjčují na školní potřeby a oblečení pro své děti

Na pokrytí potřeb svých dětí si někdy vzalo půjčku 15 % českých rodičů – výrazně častěji ženy (19 %) než muži (11 %). Zpravidla se jedná o menší půjčky do 10 000 korun (přes 6 %), výjimečně pak o částky přes 100 000 korun (necelá 2 %).

 

Starší rodiče se častěji zadlužují kvůli dětem

Podle zjištění průzkumu si 5 % českých rodičů půjčilo kvůli svým dětem částku od 10 000 do 50 000 korun a necelá 3 % pak částku od 50 000 do 100 000 korun. Půjčku na potřeby dětí potřebují především rodiče ve věku 55 až 64 let, kteří hospodaří s velmi napnutým rodinným rozpočtem.

 

Nejčastějším důvodem půjček je vzdělání

Skoro polovina půjček (45 %) na potřeby dětí je využívána na úhradu nákladů spojených se studiem, tedy na školné, školní pomůcky, školní akce, na úhradu ubytování nebo vzdělávání v zahraničí. Mnoho rodičů si ale půjčuje také na oblečení pro děti (17 %), na jejich kroužky nebo vybavení jejich vlastní domácnosti a na spotřební elektroniku (shodně 16 %) – typicky mobilní telefony. Hned 13 % rodičů, kteří si kvůli svým dětem vzali půjčku, také uvádí, že účelem bylo splacení dluhů jejich dětí a každý pátý z této skupiny rodičů je věku 65 a více let. Rodiče v seniorském věku riskují, že se díky těmto půjčkám ocitnou v komplikované finanční situaci, často totiž mylně předpokládají, že jejich potomci si své dluhy budou hradit sami, říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

 

Nejvíce zadlužených rodičů je v Ústeckém kraji

Půjčky kvůli svým dětem si berou nejčastěji rodiče v Ústeckém kraji, kde se jedná skoro o čtvrtinu rodin (24 %), a nejméně v kraji Královéhradeckém, kde si někdy půjčila zhruba každá desátá rodina (9 %), podobně jako v Olomouckém kraji a v Praze (v obou případech 10 %). Zatímco v Olomouckém kraji směřuje přes 83 % takových půjček do vzdělání dětí, v Královéhradeckém kraji slouží 40 % půjček na úhradu dluhů dětí.

Půjčky pro svoje děti si berou nejčastěji nezaměstnaní rodiče, a to za účelem pokrytí nákladů kolem vzdělávání dětí a pak rodiče pracující v oboru vzdělávání, kultury a vědy a výzkumu. Častěji si také úvěry pro potřeby svých dětí berou rodiče žijící v partnerských svazcích než v manželství,“ dodává Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Účelem přibližně desetiny (10 %) z půjček rodičů je pomoci dětem k jejich vlastnímu bydlení a 9 % pak slouží k úhradě nákladů na jejich léčbu. Jen minimálně si rodiče půjčují kvůli podpoře podnikatelských plánů svých dětí (3 %) nebo aby jim umožnili odcestovat na dovolenou (1 %).

 

Půjčka by měla být až poslední možností

Pokud se ocitneme v těžké finanční situaci a na výdaje pro děti se nám nedostává, ať už se jedná o peníze na oblečení nebo o výdaje spojené se studiem, měli bychom nejdříve zvážit ostatní možnosti, než se rozhodneme pro půjčku.

Jako první si musíme projít své aktuální příjmy a výdaje a zjistit, kde bychom mohli ušetřit a naopak, kde získat dodatečný příjem. Opravdu musíme platit za několik kanálů se seriály nebo si kupovat každý den sladké pití? Ušetřit se dá i za maličkosti celkově dokážeme náklady snížit klidně i o pár tisícikorun. 

Dále bychom se měli zamyslet, zda se daná věc nedá sehnat někde i levněji například z druhé ruky. Velké úspory můžete dosáhnout například na oblečení nebo na učebnicích do školy.

Více o práci s příjmy a výdaji domácností najdete v našem kurzu Peníze od základů, který je zdarma pro širokou veřejnost.

PROPOSED ARTICLES
Zpět nahoru